Vatten – en nyckelfråga för framtiden

Tillgången på vatten är något av en ödesfråga för världens länder. För att klimatsäkra samhället, oavsett var i världen, krävs tillgång på vetenskapligt grundad information.
– Behovet av effektiva klimat- och varningstjänster är enormt. SMHI har både gedigen kunskap och tjänster som kan anpassas efter lokala förhållanden. Därför deltar vi i World Water Week i Stockholm, berättar Bode Gbobaniyi, kommunikationsansvarig för SMHIs internationella utvecklingssamarbete. 

Under World Water Week i Stockholm (28 augusti – 2 september) finns SMHI på plats för att möta representanter från olika delar av världen. Temat för konferensen, som i fjol lockade över 3 300 besökare, är ”Vatten för hållbar tillväxt”.

– Under konferensen ska vi berätta om de utbildningsinsatser vi kan göra inom klimat och klimatanpassning, och om effektiva hjälpmedel och verktyg som vi utvecklat, säger Bode Gbobaniyi.

Samverkan och transparens

SMHI arbetar med klimat- och vattentjänster i internationella utvecklingssamarbeten i såväl Mellanöstern som Afrika.

– Ägarskapet är viktigt. De klimat och vattentjänster vi utvecklar görs i samverkan, och våra lokala systermyndigheter äger slutprodukten. De tekniska lösningar och tjänster som SMHI i övrigt arbetar med utgår från ett transparent förhållningssätt och ömsesidigt förtroende, säger Eleonor Marmefelt, chef för SMHIs internationella utvecklingssamarbete. 

SMHIs monter på World Water Week 2016
SMHIs monter på World Water Week 2016. Eleonor Marmefelt och Cristina Alionte Eklund diskuterar med Carol Chouchani Cherfane från ESCWA.

Forskare från SMHI har till exempel tillsammans med en regional organisation i västra Afrika utvecklat ett verktyg, en anpassning av SMHIs hydrologiska modell Hype, som kan ge bättre information om variationer i vattenflöden i Nigerflodens avrinningsområde. 

Utbildning stärker individer och organisationer

Att utbilda för att bygga upp kunskap lokalt är också något som SMHI har lång erfarenhet av. Just nu genomför SMHI på uppdrag av Sida ett utbildningsprogram inom klimat och klimatanpassning. Under de närmaste åren går omkring 250 beslutsfattare från nio afrikanska länder utbildningen som genomförs både på plats i Afrika och i Sverige. Utbildningen är bred och löper under ett drygt halvår. Den innefattar allt från den senaste klimatforskningen till hur samhällen kan anpassas och kriser förebyggas, bland annat när det gäller vattenresurser.

– Vår målsättning är att stärka både individerna och deras organisationer, men också att bidra till utvecklingen av det regionala samarbetet mellan olika aktörer, berättar Bode Gbobaniyi. 

Vill öka utvecklingssamarbete

SMHI och världsmeteorologiorganisationen WMO vill tillsammans öka det internationella utvecklingssamarbetet. Parterna har därför nyligen undertecknat en formell avsiktsförklaring, en grund för utvecklingssamarbete inom väder, vatten, hav och klimat i utvecklingsländer.

Papperslös monter

På World Water Week kan deltagare träffa SMHIs experter och ta del av information om de olika tjänster som myndigheten utvecklar och erbjuder.

– I år har vi en helt papperslös monter. Våra monterväggar innehåller QR-koder till olika delar av vår webbplats där man hittar information, faktablad och kontaktuppgifter, berättar Bode Gbobaniyi.