Västafrikanska kursdeltagare gästade Norrköping

I tre veckor har SMHI i Norrköping haft besök av ett trettiotal beslutsfattare från Mali, Burkina Faso och Niger. De deltar i ”Climate Change”, ett halvårslångt klimatutbildningsprogram som fokuserar speciellt på vattenresurser och jordbruk.

Daouda Yahaya
Daouda Yahaya har haft tre givande veckor i Sverige.

– Det som haft största intryck på mig under de här tre veckorna är hur Sverige tar klimatförändringar på allvar och det arbete som görs här på SMHI, säger Daouda Yahaya.

Han jobbar som nationell expert för The Global Framework on Climate Services i Niger och är en av 29 kursdeltagare som under tre veckor har befunnit sig på kurs i Norrköping.

SMHI genomför på uppdrag av Sida det internationella utbildningsprogrammet ”Climate Change – Mitigation and Adaptation” för olika delar av Afrika. Totalt ska nio program för 250 beslutsfattare genomföras under åren 2015-2020.

Ett program sträcker sig över sex månader och utförs både på plats i Afrika och i Sverige. Utbildningen innefattar allt från den senaste klimatforskningen till hur samhällen kan anpassas och kriser förebyggas. Speciellt fokus sätts på vattenresurser och jordbruk.

Starkt engagemang för förändringar

– Det finns ett starkt engagemang i gruppen på att genomföra förändring i sina länder och organisationer. Det klimat och miljöengagemang som finns i Sverige är imponerande, ett mer närliggande exempel för våra kursdeltagare är Rwanda vilket har lyfts fram i diskussioner, berättar Tharcisse Ndayizigiye, kursledare på SMHI.

– Blandningen av personer från olika sektorer och på olika nivåer i organisationer är unikt för just den här gruppen från Västafrika. Det har gett många intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyte i kursen, fortsätter han.

Under utbildningsprogrammet jobbar kursdeltagarna med individuella förändringsprojekt vilka genomförs i hemländerna. De får vägledning av SMHIs experter och kursledare och får också chansen att bolla sina tankar och idéer med varandra under kursens gång.

Elisabeth Sinkondo Didiro
Elisabeth Sinkondo Didiro.

– I mitt projekt fokuserar jag på att utvärdera sårbarheten för klimatförändringar hos de samhällen som använder sig av Zourmakita-dammen, säger Elisabeth Sinkondo Didiro.

– Jag kommer titta på deras kapacitet för klimatanpassning och föreslå en bättre organisation för att öka motståndskraften för klimatförändringarna, förklarar hon.

Till vardags jobbar hon som teknisk assistent på en myndighet som ansvarar för hydraulisk infrastruktur i Burkina Faso. Snart är det dags att återvända hem igen.

–  Det har varit tre rika, extraordinära veckor i Sverige med möten och erfarenhetsutbyten och inte minst mänsklig värme, säger hon.