Vårvärmen har låtit vänta på sig i mars

Mars är den månad då vi hoppas slippa vintern i väntan på den verkliga blomstertiden. Mer än så kan man inte förvänta sig av mars. Men i år ville inte vintern ge vika i första taget.

Kall luft har strömmat ner över Sverige från öster eller norr och de milda västliga och sydliga vindarna har lyst med sin frånvaro. Det har inneburit kalla eller mycket kalla nätter, men mot slutet av månaden ändå i allmänhet flera plusgrader på dagarna.

Den motsträviga våren delade svenskarna i två läger. Många har uppskattat  den förlängda säsongen för vinteraktiviteter under de allt ljusare dagarna och kvällarna.
Men att döma av de reaktioner som nått SMHI utgör de ändå en minoritet av befolkningen.

Det här är en första preliminär sammanfattning av marsvädret. Den officiella månadskrönikan publiceras någon vecka in i april.

Temperatur

Preliminär avvikelse från normal medeltemperatur i mars 2013.
Preliminär avvikelse från normal medeltemperatur i mars 2013. Förstora Bild

Temperaturen har hållit sig gott och väl under det normala i hela Sverige.

Även om månaden upplevts som osedvanligt kall så behöver vi på många platser i landet inte gå mer än sju år tillbaka i tiden till 2006 för att finna en ännu kallare mars. I norra Norrland, där det under många år varit ont om riktigt kalla marsmånader, ser det däremot ut att på sina håll bli den kallaste mars sedan 2001 eller kanske till och med 1981. Kring Östersjön har det lokalt varit den kallaste mars sedan 1987.

Trots många kalla nätter så har det inte varit fråga om några rekordlåga temperaturer. Månadens lägsta temperatur var -35,8° i Nikkaluokta den 4.

Jämfört med mars förra året, då en del värmerekord krossades, så har dagstemperaturerna i allmänhet inte varit mycket att skryta med i år. I samband med en tillfälligt lite varmare period i början av mars kom dock temperaturen som högst upp i 13,6° i Kristianstad den 6.

Nederbörd

Preliminär avvikelse från normal nederbörd i mars 2013.
Preliminär avvikelse från normal nederbörd i mars 2013. Förstora Bild

Det kalla och högtrycksbetonade vädret har inneburit att nästan hela Sverige har fått mindre nederbörd än normalt. På en del platser i främst västra Götaland och i Svealand har det bara kommit några enstaka millimeter. På Måseskär i Bohuslän har det överhuvudtaget inte fallit någon mätbar nederbörd när några dygn återstår av månaden.

Det innebär att mars 2013 har varit en av de allra torraste på dessa platser. Men mars 1964, med i stort sett uppehåll över stora delar av landet, är fortfarande oöverträffad när det gäller torka i början av våren. I mer närliggande tid har vi mars 2003 som även den var mycket torr.

Snötäcke

På grund av det övervägande kalla och torra vädret har det inte skett några större förandringar av snötäcket under månaden. I framför allt de södra och västra delarna av Götaland har snötäcket varit rätt tunt med barmark periodvis. Där har det även förekommit en del gräsbränder.

Ett par tillfällen med kraftigare snöfall förtjänar att nämnas. Lördagen den 2 drabbades de södra fjälltrakterna av ett oväder med avstängda vägar och stora mängder snö. Flera allvarliga laviner utlöstes den följande tiden.

Östersjökusten berördes vid ett par tillfällen av tätt snöfall eller snöbyar. Den 10 gav så kallade "snökanoner"  lokalt mycket besvärliga förhållanden i östra Småland, Blekinge, Öland och på Österlen. Vid ett annat tillfälle senare i månaden ökade snödjupet i Krokshult nordväst om Oskarshamn med drygt 3 decimeter den 20-22.

Snötäckets utbredning den 26 mars 2013.
Satellitbild som visar att största delen av Sverige och även stora delar av Danmark var snötäckta den 26 mars 2013. Foto EUMETSAT

Solskenstid

Det torra och högtrycksbetonade vädret har medfört mer sol än normalt i hela Sverige.

Trots att ännu några dygn återstår av månaden står det klart att Göteborg, Norrköping och Borlänge får nya rekord och kanske även någon annan station.

Vind

Längre perioder med västliga-sydvästliga vindar har saknats under mars. Kuststationer i södra Sverige har 50-60% av tiden haft vindar mellan ost och nordost.

Det har inte varit något stormtillfälle vid svenska kusten under mars. Den högsta medelvinden under månaden har varit 23 m/s på Örskär och Söderarm den 3, Brämön den 6 och Hanö den 10.

Lufttryck

Lufttrycket har varit högre än normalt i hela Sverige, men det handlar inte om några rekord.

På de flesta håll räcker det att gå tillbaka till mars 2003 eller 2004 för att finna betydligt högre medellufttryck.

Relativ fuktighet

Under högtryckssituationer under våren med stora temperaturskillnader mellan natt och dag, så brukar den relativa fuktigheten kunna sjunka till mycket låga värden mitt på dagen.

Den lägsta relativa fuktigheten denna marsmånad rapporterades från Gävle, där den var nere i 13% på eftermiddagen den 13 mars.

Åska

Ingen åska har rapporterats, och något annat var väl inte att vänta under en så här kall och högtrycksbetonad marsmånad.