Vårstatistik för Stockholm

För Stockholm finns en av världens längsta meteorologiska mätserier, med mer än 250 år av temperaturdata. Med hjälp av dessa kan vi studera när våren kom till Sveriges huvudstad från 1756 och fram till idag.

Årets vår ankom till Stockholms innerstad den 1 april.

– Ur ett historiskt perspektiv visar sig 1 april vara ett ganska typisk datum, berättar Weine Josefsson, klimatolog SMHI. Men om vi istället jämför med den normala ankomsten för perioden 1961-1990, så borde våren ha anlänt kring 16 mars, och är med detta mått alltså drygt två veckor försenad.

För att hitta en senare ankomst under senare år behöver vi gå tillbaka till 1996 då våren anlände till Stockholm den 3 april och dessförinnan till 1987 med ankomst den 2 april och till 1984 då våren kom den 3 april.

Hur SMHI beräknar vårens ankomst

Vårens ankomst är beräknad enligt SMHIs definition. Det vill säga minst sju dygn i följd med en dygnsmedeltemperatur som är över noll grader vilket ger en ankomst det första av dessa dygn. Dock får våren inte komma tidigare än den 15 februari.

Trots att serien är lång har inte våren anlänt alla datum, till exempel saknas den 28 februari. Dock finns den 29 februari i statistiken. Den 15 februari är något överrepresenterad beroende av definitionens utformning.

Vårens ankomst har sorterats i sju-dagarsperioder där den första startar den 15 februari. Det visar sig då att vårens ankomst till Stockholm är utspridd över tio sjuveckors perioder.

Vilken vecka kom våren till Stockholm 1756-2012
Veckan då våren kom till Stockholm 1756-2012. Förstora Bild

I figuren ovan visas hur alla de 257 vårarna fördelar sig. Fördelningen är ganska jämn från 15 februari fram till slutet av mars. Därefter har fördelningen en liten topp kring månadsskiftet mars-april för att därefter falla av.
 
Fördelningen är alltså inte speciellt normalfördelad och saknar egentligen en rejäl topp. Detta innebär att om man skulle göra en gissning vilken dag våren kommer baserad på denna klimatologi så har flertalet datum samma sannolikhet.

Årets ankomst den 1 april är i ett historiskt perspektiv ganska typisk då den sammanfaller med den högsta stapeln.

Den allra senaste ankomsten av våren var den 26 april 1810. Den tidigaste ankomsten av våren har varit den 15 februari vilket har inträffat elva gånger, senast år 2001.

Har vårens ankomst förändrats över tiden?

För att studera en eventuell förändring över tiden delades materialet in i ett antal tidsperioder 1756-1800 (45 år), 1801-1850 (50 år), 1851-1900 (50 år), 1901-1950 (50 år), 1951-2000 (50 år) och 2001-2012 (12 år). Eftersom det är väldigt få fall per datum grupperades fallen av vårens ankomst ihop sjudagarsperioder precis som i första figuren.

Nu är det inte riktigt 50 fall i den första gruppen under 1700-talet (lila stapel), men då verkar det förekommit både tidiga och sena vårar. Under 1800-talet (blå staplar) är tidiga vårar mer sällsynta medan de allra senaste vårarna inföll då.

Under 1900-talet skedde en förskjutning mot allt tidigare vårar vilket har fortsatt under 2000-talet ända tills våren 2013.

Vårens ankomst till Stockholm under olika perioder
Vårens ankomst till Stockholm 1756-2012 indelat i femtioårsperioder. Mer information i brödtexten. Förstora Bild