Varmt 2017 i Sverige, men inget rekord

SMHI har summerat temperaturstatistik för Sverige 2017. Året blev som helhet varmt, men inte så varmt som rekordåret 2014.

Medelvärdet av årsmedeltemperaturen vid 35 svenska mätstationer låg på cirka +5,9°C för 2017. Detta är ett preliminärt värde då alla data ännu inte granskats och eventuellt rättats.

– Jämför vi med alla år i vår långa serie, med mätningar sedan 1860, var 2017 ett varmt år. Men 2017 hamnade ändå en bra bit från rekordåret 2014. Att året som helhet inte nådde upp till några rekordnivåer beror till stor del på ett sommarhalvår utan riktigt höga temperaturer, säger Weine Josefsson, klimatolog på SMHI.

Medelvärde av årsmedeltemperatur vid 35 svenska stationer
Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Det preliminära värdet för 2017 visas med orange stapel. Förstora Bild

Även globalt blev 2017 varmt men inte heller där rekord. Enligt preliminära uppgifter från det Japanska Meteorologiska Institutet och också det europeiska Copernicus Climate Change Services blev 2017 ett av de tre varmaste åren.