Värmen orsakar många varningar

Det mycket varma och torra vädret är kanske njutbart för många semesterfirare. Men för stora delar av samhället innebär höga temperaturer och brist på nederbörd bekymmer. SMHI har just nu ett stort antal varningar utfärdade. Varningarna gäller extremt höga temperaturer, risk för skogsbrand och risk för vattenbrist.

Klass 2-varningen för extremt höga temperaturer används då dygnstemperaturen väntas bli 30 grader eller mer, fem dagar i följd.

Varningskartan 16 juli kl 16:54
SMHIs varningskarta kl 16:54 den 16 juli. Observera att kartan uppdateras kontinuerligt och att vissa distrikt har varningar av flera typer. Förstora Bild

– Det var igår som vi utfärdade varning för extremt höga temperaturer. Våra varningar för höga temperaturer är viktiga inte minst för vård- och omsorgssektorn. Hög värme under lång tid kan påverka hälsan, särskilt bland äldre och sjuka. Senast vi hade en klass 2-varning för extremt höga temperaturer var 2014, men då var det ett betydligt mindre område som berördes, säger Per-Olof Hårsmar, meteorolog och tillförordnad ansvarig för prognosverksamheten vid SMHI.

Igår, den 15 juli, hade Stockholm landets hittills högsta temperatur i år; 33,5 grader. Så varmt har det inte varit i Stockholm sedan 1994, oavsett månad.

– Just nu har vi en ovanligt lång period med meddelanden och varningar för höga temperaturer, menar Per-Olof Hårsmar.

Allvarligt brandriskläge

Värme i kombination med liten eller ingen nederbörd gör att det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna. Risken för bränder i skog och mark är därför mycket stor eller extremt stor i så gott som hela landet.

Utöver varningar har SMHI en viktig roll i att stödja länsstyrelser och räddningstjänster med detaljerat underlag som underlättar planering och genomförande av brandbekämpning.

Brandriskprognoser grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats på SMHI i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Dagliga beräkningarna ger detaljerade kartor som visar prognoser för skogsbrandrisk (antändning och spridning). Metoderna utnyttjar observationer och prognoser för nederbörd, temperatur, vindhastighet och luftfuktighet. Brandriskprognoserna utgör bland annat underlag för planering av släckningsinsatser och för utfärdande av eldningsförbud.

Detaljerad brandriskkarta 16 juli 2018
Detaljerade brandriskkartor för de närmaste fem dygnen finns på smhi.se. Kartan för skogsbrandrisk antändning (HBV-index) anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand. Kartan skogsbrandrisk (FWI-index) visar hur lätt en brand sprider sig.

Risk för vattenbrist

Risk för vattenbrist är utfärdad för stora delar av södra Sverige. Tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se har tagits fram i samarbete med SGU. Den underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.  

 

Fortsatt varmt och torrt

– Det är varmt nu, omkring 25-30 grader i nästan hela landet. Vi ser i våra prognoser att det kan komma regnskurar i södra Sverige under tisdag och onsdag, men nederbördsmängd och exakt var skurarna kommer är osäkert, avslutar Per-Olof Hårsmar.