Varmaste junidagen på minst 130 år i Haparanda

Förra veckans värmebölja, vilken var särskilt framträdande i norra Norrland, gav där dagstemperaturer på i allmänhet 25-30 grader. De högsta temperaturerna uppmättes huvudsakligen i Norrbotten och östra Lappland. Detta har sin förklaring i att den varma luften som strömmade in från Ryssland rörde sig norr om Bottenviken och avkyldes därmed inte av det kalla havsvattnet. Värmeböljan i norr fick ett abrupt slut då kyligare luft från Ishavet drog ned den 12 juni.

Den högsta temperaturen under veckan, 33,5°, uppmättes den 10 i Markusvinsa i norra Norrbotten. Det är den högsta temperatur som noterats i Norrbotten under en junimånad sedan den 19 juni 1966 då Överkalix-Svartbyn hade 33,8°.

För stationer med mer än 100-åriga mätserier slogs i Haparanda ett nytt värmerekord för juni. I Haparanda, där mätningar av maximitemperaturer pågått sedan 1880, överträffades det gamla värmerekordet för juni på 31,0° från den 29 juni 1972 då man i fredags den 10 uppmätte 31,4°.

För några stationer med minst 50-åriga mätserier blev det nya junirekord:

  • I Övertorneå där mätningar pågått sedan 1939 putsades det gamla rekordet sedan 1939 med en grad då man nu uppmätte 32,8°.
  • I Naimakka med startår 1944 nådde temperaturen på fredagen 29,1°. Det tidigare rekordet var från 18 juni 1974.
  • I Vittangi där mätningar pågått sedan 1961 nådde temperaturen som högst 30,8° på fredagen, det tidigare värmerekordet för juni löd på 30,4° från 2006.

För flera stationer i norr, däribland Lycksele, sattes värmerekord för juni så sent som 2006.

Några absoluta värmerekord för juni

Den absolut högsta temperatur som noterats i Norrbotten och även för hela Norrland härrör från den 17 juli 1945 då Harads hade 36,9°. Junirekordet för Norrlands del är från de osedvanligt varma dagarna i slutet av juni 1947 då Gävle noterade 36,4° den 30 juni.