Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Kärnkraftsindustrin har utrett om ett varmare klimat förändrar eventuella framtida anläggningars miljöpåverkan. SMHIs beräkningar visar att det finns lokala skillnader i havsvattnets temperaturförändringar utanför de tre kärnkraftverken i framtiden.

Kärnkraftsindustrin sammanställde och analyserade 2009 miljöeffekterna av kärnkraftverkens kylvattenhantering. Resultatet då visade att effekterna av en klimatförändring borde studeras mer ingående. En sådan studie har nu genomförts.

SMHI bidrog genom att undersöka hur havsvattnets temperatur kan komma att förändras utanför de tre kärnkraftverken under perioden fram till år 2100.

Temperaturen i havsvattnet beräknas öka

– Med en klimatmodell har havsvattnets temperatur utanför Forsmark, Oskarshamn och Ringhals beräknats för åren 1961-2099, berättar Karin Borenäs, oceanografisk forskare vid SMHI.

Temperaturökningen mellan perioderna 1970-1999 och 2040-2069 beräknas bli något större för Forsmark och Oskarshamnsverket jämfört med Ringhals, men ökningen håller sig runt 2 C för årsmedelvärdet för alla tre kraftverkslägena.

− Antalet dagar per år med intagstemperaturer på kraftverkens kylvatten över 20 °C kan under samma tid komma att öka, säger Karin Borenäs. Den största förändringen fås vid Forsmark.

Antalet dagar med intagstemperaturer över 24 °C beräknas dock vara fortsatt få under perioden 2040-2069.

Ekologiska konsekvenser

Elforsk, Svenska elföretagens forskning och utveckling, har initierat och finansierat studien. De beräknade temperaturförändringarna har använts för att förutsäga ekologiska konsekvenser av förhöjda kylvattentemperaturer. Resultatet visar att exempelvis fisk kan påverkas negativt, och Elforsk pekar i sin rapport på alternativa tekniska lösningar.

Studien har genomförts av en projektgrupp, där Ehlin Consulting AB varit projektledare.