Varma år ger dåliga bottenförhållanden

Det varma vädret som dominerat de två senaste åren har lett till dåliga syreförhållanden i bottenvattnet på flera ställen utefter västkusten. Värmen har lett till att ytvattentemperaturen varit ovanligt hög och detta har bidragit till en kraftig skiktning av vattenmassorna och ett försvårat utbyte mellan det syrerika ytvattnet och bottenvattnet.

Detta skriver Elisabeth Sahlsten och Marie Johansen på SMHI om  i den nya rapporten ”Västerhavet 2010 - Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund”. 

Rapporten är ett samarbete mellan olika forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor. I nätverket ingår marin expertis från SMHI, Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet, Fiskeriverket, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län. 

Hotade vadarfåglar, strandskräp och återhämtningsplan för torsken

I fokus för "Västerhavet 2010" står de många åtgärder som genomförs på olika plan. Du kan till exempel läsa om hur en ny återhämtningsplan ger nytt hopp för den hotade torsken och om de åtgärder som diskuteras för att återställa de tillbakaträngda ålgräsängarna.

Andra aspekter som tas upp är algblomning, problemet att vadarfåglarna riskerar att försvinna från västkusten och effekterna av de 5.000 kubikmeter skräp som varje år flyter iland på Bohusläns stränder.

Rapport "Västerhavet 2010" (Tidigare hette den "Havsmiljön")

Kullen Argos expedition
Halvön Kullen i nordvästra Skåne ligger mitt emellan Öresund och Skälderviken och vetter mot Kattegatt. Foto Bengt Yhlen