Världsvattendagen firas söndagen den 22 mars

Söndagen den 22 mars firas Världsvattendagen runt om i både Sverige och internationellt. Årets tema är "Det gränslösa vattnet". SMHI uppmärksammade temat redan fredagen den 20 genom att bjuda in gymnasieelever till ett seminarium om internationella vattenfrågor.

För att uppmärksamma den gemensamma och livsviktiga naturresursen vatten antog FNs generalförsamling år 1993 en resolution som utnämnde den 22 mars till Världsvattendag, World Water Day.

Världsvattendagen firas jorden runt med bl a seminarier, diskussioner och aktiviteter med viss samordning av UN Water. I Sverige uppmärksammas dagen i ett flertal städer med 27 olika aktiviteter, som samordnas av Svenska hydrologiska rådet, SHR, där även SMHI medverkar.

SMHI valde att uppmärksamma ”Det gränslösa vattnet” genom att bjuda in gymnasieskolor i Norrköping till två halvdagsseminarier fredagen den 20 mars. Intresset blev stort och 130 elever med lärare kom för att lyssna till föredrag om internationella vattenfrågor.

Medarbetare från SMHI berättade bland om hur vattenfrågorna skiljer sig mellan exempelvis bortre Asien jämfört med i Afrika. Även aktuella vattenprojekt inom SMHI togs upp, som en hydrologisk prognosmodell för floden Rhen och en översvämningskartering längs Torne älv. Här samarbetar hydrologer från Sverige och Finland för att förbättra bedömningen av översvämningsrisker vid exempelvis svåra islossningar.

Svenska juniorvattenpriset

– Vi berättade också om Svenska Juniorvattenpriset 2009 där eleverna kan göra projektarbeten och tävla om 30 000 kronor. Dessutom kan skolor ansöka om att få utmärkelsen Årets vattenskola, som också belönas med 30 000 kronor. Tävlingarna arrangeras av Stockholm International Water Institute, berättar hydrologen Niclas Hjerdt som höll arrangemanget.