Världsvatten- och Världsmeteorologidagen

FN anordnar varje år den 22 mars Världsvattendagen. I år är temat "Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld". Dagen efter uppmärksammar WMOs medlemmar världen över Världsmeteorologidagen, där årets tema är "Klimat för dig".

Städers vatten – utmaning för urbaniserad värld

FN anordnar Världsvattendagen den 22 mars varje år för att belysa vikten av vatten och verka för en hållbar förvaltning av vattentillgångar. I år är temat ”Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld”.

Idag lever fler människor i städer än på landsbygden. Urbaniseringen fortsätter att öka. Syftet med Världsvattendagen 2011 är att belysa och skapa engagemang kring utmaningarna att hantera vattenförsörjning i städer.

Världsvattendagen uppmärksammas av olika aktörer runt om i Sverige. SMHI bjuder in gymnasieungdomar till en seminariedag i Norrköping med fokus på vatten i städer.

Klimat för dig

Världsmeteorologidagen anordnas den 23 mars varje år av FN-organet WMO (World Meteorological Organization). Årets tema är "Klimat för dig".

Under de senaste 35 åren har WMO arbetat för att öka medvetenheten om människans inverkan på klimatet. Tillförlitlig och aktuell information om klimatet spelar en allt viktigare roll för både beslutsfattare och allmänhet.

Den meteorologiska världsorganisationen har 189 medlemmar världen över, däribland SMHI. Dagen firas till minne av den 23 mars 1950, då den konvention som ledde till bildandet av WMO trädde i kraft.