Varför är det så kallt just nu?

I början av februari inträffade en plötslig uppvärmning av stratosfären (20 km och uppåt i atmosfären) över polartrakterna. Detta gjorde att cirkulationen, det vill säga vindriktningen, i stratosfären kastades om. Händelsen kallas ”sudden stratospheric warming”, alltså ”plötslig uppvärmning av stratosfären.”

Snöstorm - snö i stad

Händelser i stratosfären påverkar ofta den lägre atmosfären – troposfären – där vädret äger rum. Något som kan hända efter en ”sudden stratospheric warming” är att den naturliga svängningen i atmosfären över Nordatlanten (North Atlantic oscillation) blir negativ, vilket i sin tur kan ge kallt vinterväder över Europa och Sverige

–Statistiskt sker sådana här händelser vartannat år. Kopplingen till troposfären varierar dock, men just den här gången verkar den tydlig, säger Semjon Schimanke, klimatexpert på SMHI.