Vårfloden är i gång

Vårfloden pågår för fullt i delar av landet, på en del håll är flödena i vattendragen mycket höga. SMHI har utfärdat en klass 2 varning och nu väntas flödena stiga i norra Uppland och kustområden i Gästrikland och Hälsingland.

Vårvärme efter en ovanligt kall mars och början av april har lett till en snabb snösmältning. Stora mängder snö främst i Nordöstra Götaland, Östra Svealand och sydligaste Norrlandkusten har gett en tydlig vårflod med höga flöden.

I Norralaån i södra Hälsingland har SMHI mätt vattenföringen sedan 1987. Flödet är nu mycket högt, det högsta som uppmätts sedan vårfloden 2011, och förväntas öka ytterligare de kommande dagarna. Det högsta flödet observerades i april 1999.

Pegel Skogsliden

Ett annat exempel på de vattendrag som just nu har högt flöde är Sävaån i Uppland som rinner ut i Lårstaviken i Mälaren. Årets vårflod har gett den högsta vattenföringen vid SMHIs mätstation Ransta sedan 1999 men väntas inte nå upp till de höga värden som var då.

Pegel Ransta

Den kalla starten på april syns i årets vattenföring i graferna ovan som varit låg för att stiga med värmen och snösmältning i samband med regn i mitten av april.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på .