Vårflod med höga flöden i delar av Norrland

Hittills i år har vårfloden inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. Nu smälter snön i norra Norrland och SMHI gick idag ut med en varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag. 

Det finns en hel del snö kvar, främst i fjälltrakterna. På sina håll är det mer än det dubbla av vad som är normalt för årstiden.

Snötäckets betydelse

Ett stort snötäcke är en förutsättning för en större vårflod men hur kraftig vårfloden blir beror även på hur snabbt avsmältningen sker och ifall det kommer regn i samband med snösmältningen.

– Som hydrolog är jag egentligen mer intresserad av hur mycket vatten snön innehåller än snödjupet. Vårsnö under avsmältning innehåller till exempel mer vatten än nyfallen snö, säger Bent Göransson, vakthavande hydrolog på SMHI. 

Karta över norra Sverige som visar att det är mer snö än normalt i fjällen.
Kartan visar snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 8 maj 2015.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på .