Vårflod i norra Norrland

Snösmältningen har kommit igång i nordöstra Norrland, och i kombination med det regn som väntas de kommande dagarna kan vårfloden i bland annat Sangisälven bli kraftig.

I början av maj låg mer snö än normalt i stora delar av norra Norrland. Den senaste veckan har snösmältningen kommit igång på allvar i nordöstra Norrland och flödena i många vattendrag har ökat. De kommande dagarna väntas dessutom regn i området, vilket gör att flödena kommer att öka ytterligare.

Vårflod i delar av Norrbotten

Hur höga flödena blir i nordöstra Norrland beror på hur stort regnet blir. Redan nu är flödena mycket höga i en del vattendrag i Norrbotten. I Sangisälven, där SMHI har en mätstation, har flödet nu en återkomsttid (se förklaring nedan) på över 10 år och väntas stiga till en återkomsttid på 25-50 år.

Det hittills högsta uppmätta flödet i många Norrländska vattendrag är från vårfloden 1995, som var en av de kraftigaste under hela 1900-talet. Jämför man årets vårflod med den 1995 så kommer flödet i år att bli betydligt lägre. Undantaget är Sangisälven och närliggande område där flödet väntas bli ungefär lika högt som 1995.

Kukkasjärvi mätstation i Sangisälven 15 maj 2012 jmf 1995
Mätserie från SMHIs vattenföringsstation Kukkasjärvi i Sangisälven. Pågående vårflod tom 15 maj jämfört med det hittills högsta flödet uppmätt under vårfloden 1995. Förstora Bild

Lugnare i andra områden

I skogsälvarna i södra Norrbotten och i Västerbotten ökar vattenflödena och väntas bli något högre än en normal vårflod. Kulmen väntas i helgen.
I oreglerade Kalixälven och Torneälven stiger vattenflödena men väntas inte nå några höga flöden de närmaste dagarna.

I de stora reglerade Norrlandsälvarna finns gott om plats i magasinen så här väntas vårfloden bli lugn.

I södra Sverige och i södra Norrlands kust- och skogsland är vårfloden över. Där smälte snön i en långsam takt och vårfloden blev lugn. Ett undantag är Gotland där vattenflödena hade en återkomsttid på ca 10-20 år.

Följ det aktuella läget på varningssidan.


Återkomsttid och varningsklasser

Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2 - 10 år, vilket kan medföra översvämningsproblem på utsatta ställen.
 
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10 - 50 år, vilket kan medföra allvarliga översvämningsproblem på utsatta ställen.
 
Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket kan medföra mycket allvarliga översvämningsproblem på utsatta ställen.