Våren har anlänt till sydligaste Sverige

Som förväntat har vi nu sedan 15 februari haft sju dygn i rad med dygnsmedeltemperaturer över noll grader på många håll i Götalands kusttrakter. Därmed har definitionsmässigt den meteorologiska våren anlänt till dessa platser.

Våren - årstidskarta 22 feb 2015
Södra delen av SMHIs årstidskarta den 22 februari 2015. Grön färg visar vår sedan minst 7 dygn, enligt meteorologisk definition (Dygnsmedeltemperatur över 0°C 7 dygn i följd)

Februari har varit mild eller mycket mild i hela Sverige. Många stationer i Götalands kusttrakter har haft dygnsmedeltemperaturer över noll grader ända sedan den 6 februari. Definitionsmässigt så kan dock våren inte komma så tidigt utan vi har satt den 15 februari som det tidigaste möjliga datumet.

I år kom alltså våren så tidigt till många ställen i Götalands kusttrakter. Det ovanliga, men inte helt unika, är att det på en del håll inte varit någon meteorologisk vinter i år utan hösten övergick helt sonika i vår den 15 februari. Det gäller till exempel i Falsterbo där detta senast inträffade år 2008.

Ytterligare ett antal stationer i Götaland, Svealand och lokalt även vid södra Norrlandskusten har haft dygnsmedeltemperaturer över noll sedan den 17 februari. Eftersom det milda vädret håller i sig så kommer det i morgon tisdag att stå klart att våren anlänt även till dessa områden.