Våren är här!

Våren har nu kommit till en stor del av södra Sverige. Falsterbo blev först ut den 21 februari och följande dygn fick även en del andra stationer i sydligaste delen av landet vår. Efter ett tillfälligt uppehåll i vårens framfart tog den i början av mars stora steg framåt.

Det är nu vår i stort sett i hela Götaland förutom delar av höglandet samt i södra Svealand upp till mellersta Värmland och Mälardalen. Förväntade kalla och milda perioder gör att våren knappast avancerar ytterligare norrut de kommande dygnen.

Normalt kommer våren till södra Svealand under andra halvan av mars. I mitten av april är våren kommen till de lägre delarna av södra Norrland och när vi är framme i början av maj är vintern normalt sett bara kvar i fjällen.

Den meteorologiska definitionen av vårens ankomst

Den definition vi använder för att bestämma vårens ankomst är att dygnsmedeltemperaturen ska vara mellan 0 och 10 grader minst sju dygn i sträck.

När dygnmedeltemperaturen är över 0° kallar vi detta för ett dygn med vårtemperatur. Om sju dygn i följd har vårtemperatur säger vi att våren anlände det första av dessa dygn.

Tidigast den 15 februari

Denna definition används av SMHI och innehåller ytterligare ett villkor. Starten på våren får inte ske före den 15 februari. Detta är normalt tiden för högvintern i sydligaste Sverige. Definitionen bör bara tillämpas i Sverige eftersom årstiderna ser annorlunda ut på andra platser på jorden.

Tidigare var kravet bara fem dygn i sträck. Emellertid är det inte ovanligt med bakslag, vilket gjorde att vi skärpte kraven en smula. När väl våren anlänt enligt definitionen backar vi inte på datumet oavsett väderutvecklingen. Tidigare när kravet bara var fem dygn i följd hände det ibland att våren kom tidigt och att det därefter blev långvariga bakslag med kyligare väder.

Den personliga upplevelsen

Din personliga upplevelse av när våren kommer kan mycket väl skilja sig från den lite torra definitionen som vi meteorologer använder. Somliga tycker att våren kommer när tjälen släpper eller när den första sädesärlan trippar på gräsmattan, andra när blåsippan blommar och så vidare.

Definitionen kommer inte att kunna fånga allt detta, men det är en metod som enbart baserar sig på den fysikaliskt observerade temperaturen (objektiv) och inte på den personliga upplevelsen (subjektiv). Tanken är att vi ska kunna jämföra olika år med varandra och på så sätt kunna säga om vårens ankomst är tidig eller sen ett visst år på en bestämd plats.

Kalenderindelning av året

Internationellt brukar vi meteorologer dela in året i fyra delar efter kalendermånaderna. I detta fall omfattar våren månaderna mars, april och maj på norra halvklotet. Med denna definition börjar våren den 1 mars och sommaren den 1 juni oavsett vädret.