Vården rustar för värme – exempel på klimatanpassning

Under värmeböljor ökar hälsoriskerna. I somras stod vård och omsorgen i Botkyrka kommun väl rustad tack vare att man under många år ökat sin beredskap för höga temperaturer. Det beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Hög värme ökar hälsoriskerna för äldre personer och andra sårbara grupper. Forskning visar till exempel att dödligheten ökar markant om temperaturen når 27 grader eller mer tre dygn i rad.

Flera kommuner arbetar idag med att skapa bättre beredskap inom vård och omsorg. I Botkyrka har ansvariga sedan flera år förbättrat sina rutiner, bland annat med särskilda checklistor som personalen ska följa under värmeperioder. Extra viktigt är att se till att vårdtagarna får i sig vätska och att man skapar svalka.

Efter den varma sommaren kan nu Botkyrka konstatera att rutinerna fungerat bra. Personalen har också gjort tätare hembesök inom hemtjänsten för att se till de boende mer ofta, jämfört med tidigare.

Exempel på klimatanpassning

Botkyrkas arbete med att minska riskerna vid värmebölja i vården beskrivs som ett exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exempelsamlingen är bred och omfattar bland annat projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten.