Vårblomningen igång i Västerhavet

Nu är den årliga vårblomningen av växtplankton i full gång. Det visar satellitbilder och höga värden av klorofyllfluorescens från den automatiska mätutrustningen på lastfartyget TransPaper.

Vårblomningen av växtplankton är helt ofarlig och dessutom nödvändig för livet i havet. Kunskapsbankens artikel Årliga blomningar.

SMHIs utsjöprovtagning i slutet av februari och kustkontrollprogrammen som SMHI utför på uppdrag av Bohusläns och Hallands vattenvårdsförbund i början av mars, vittnade om att vårblomningen stod för dörren, och nu är den i full gång längs hela Västkusten.

Vårblomning Detonula confervaceae
Kiselalgen Detonula confervaceae är en av de dominerande arterna under vårens blomning. Foto Ann-Turi Skjevik, SMHI

Vid utsjöprovtagningen fanns förhöjda mängder av kiselalgen Skeletonema marinoi i prover från yttre Skagerrak. En annan kiselalg, Detonula confervaceae blommade i Havstensfjord och Koljöfjord, båda stationer i Bohusläns vattenvårdsprogram. De två kiselalgsarterna är typiska vårblomningsarter.

Vid övriga stationer var det bara låga mängder av växtplankton, däremot var närsaltshalterna höga så förhållandena låg till rätta för blomning nu när ljuset blivit tillräckligt starkt. En provtagning max en vecka senare hade troligtvis prickat årets vårblomning, det lär vara tomma närsaltsförråd och bara rester av vårblomningen i Västerhavet vid nästa provtagning. Däremot kan blomningen ha kommit igång i Östersjön.

Hur mäts växtplankton?

Klorofyll är ett pigment som samtliga växtplankton innehåller. Klorofyllfluorescens är ett grovt mått på mängden växtplankton. En mer fullständig mätning görs vid mikroskop, där växtplankton bestäms till art och räknas till antal och biovolym. Mer exakta klorofyllhalter på olika djup mäts också på laboratoriet.

Transpaper klorofyll
Lastfartyget TransPaper har ett så kallat FerryBox-system ombord som utför automatiska mätningar av bland annat klorofyllfluorescens. Bilden visar förhöjda värden längs Västkusten 14-16 mars. Förstora Bild