Var med och granska IPCC:s specialrapport

I september 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport "Klimatet, haven och kryosfären" vara klar. Utkastet till rapporten finns nu tillgänglig för expertgranskning. Granskningen är en viktig kvalitetssäkrande del i framtagandet av IPCC-rapporter.

Inom FN:s klimatpanel (IPCC) pågår ett intensivt arbete med att ta fram en specialrapport om klimatet, haven och kryosfären. Författarnas första utkast av rapporten ska granskas av experter som inte deltar i skrivandet. Om du vill vara med och granska utkastet kan du nu registrera dig.

Arktis glaciär
Foto Anna Lilja

Anmälan 

Expertgranskningen pågår den 4 maj – den 29 juni. Använd IPCCs formulär för att anmäla dig. Anmälan är öppen fram till den 22 juni.

Granskningen ska vara objektiv, öppen och transparent och IPCC siktar på att involvera så många oberoende experter som möjligt i IPCC-processen. Detta för att säkerställa en bredd i granskningen gällande expertis och geografisk representation.

Vetenskaplig information central

Det första utkastet av rapporten som har tagits fram av författarna baseras på den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som finns tillgänglig. Den vetenskapliga informationen är central, men även litteratur eller rapporter som producerats av exempelvis internationella organisationer kan ingå i utvärderingen. Grunden är att informationen ska tillföra en ökad bredd och djup i IPCC:s utvärdering. Författarteamen ska noggrant försäkra sig om kvaliteten på alla citerade källor och information. Mer information om detta finns på IPCC:s webbplats.

Viktig kvalitetssäkring

– På samma sätt som i den sedvanliga expertgranskningen av forskningsresultat innan publicering, är granskningen en viktig del av IPCC:s process för att ta fram nya kunskapsutvärderingar. Den bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Granskning i flera steg

Författarnas första utkast av specialrapporten ska alltså nu granskas av experter som inte deltar i skrivandet.

Granskningen av en IPCC-rapport är en flerstegsprocess;

  • Första granskningen görs av experter
  • Andra granskningen av experter och regeringsrepresentanter
  • Tredje granskningen görs av regeringsrepresentanter
  • Efter varje granskningsrunda tas alla kommentarer omhand av författare med närvarande granskningsredaktörer, vanligtvis två per kapitel.

– Granskningsredaktörerna säkerställer att alla kommentarer tas i beaktande av författarteamen. Alla kommentarer och författarnas respons sparas i ett öppet arkiv när rapporten färdigställs, berättar Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Processbeskrivning - produktion av en IPCC-rapport
Processbeskrivning - produktion av en IPCC-rapport. Illustration IPCC Förstora Bild