Var med och granska IPCC:s specialrapporter

FN:s klimatpanel IPCC arbetar just nu med att ta fram två specialrapporter; en om klimatförändringar och marken, samt en om klimatförändringar, havet och kryosfären. Det är nu dags för en andra granskningsomgång och experter som vill delta i granskningen är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta i rapporternas framtagande som granskare.

Stor våg slår in mot stranden

Granskningen av specialrapporten om klimatförändringar, havet och kryosfären sker under perioden 16 november – 11 januari.

Specialrapporten om klimatförändringar och marken ska granskas under perioden 19 november – 14 januari.

Efter granskningsrundan kommer författare fortsätta sitt arbete och ta hänsyn till synpunkterna. Båda rapporterna ska vara helt klara till hösten 2019.

Syftet med granskningen är att IPCC vill försäkra sig om att rapporterna ger en balanserad och heltäckande bild av de senaste vetenskapliga resultaten. Granskningsprocessen ska vara objektiv, öppen och transparent.

– Klimatpanelen vill involvera så många oberoende experter som möjligt, så att en bra bredd av synpunkter kommer in. Dessutom ser IPCC gärna att experterna som granskar rapporten kommer från alla relevanta kunskapsområden och från olika länder, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare och IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Är du expert och intresserad av att vara med och granska någon av IPCC:s specialrapporter?

Registrera dig på IPCC:s webbplats för att vara med och granska Klimatförändringar, havet och kryosfären.

Registreringen öppnade den 9 november och stängs den 4 januari.

Registrera dig på IPCC:s webbplats för att vara med och granska Klimatförändringar och marken.

Registreringen öppnade den 9 november och stängs den 7 januari.

Har du frågor om specialrapporterna och vad det innebär att vara med och granska dem? Kontakta IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI.