Var med och granska IPCC:s rapport

I juli 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa en av tre huvudrapporter, ”Att

begränsa klimatförändringarna", som tillsammans utgör panelens sjätte stora

kunskapsutvärdering. Nu finns det första utkastet till rapporten tillgängligt för expertgranskning. Granskningen är viktig för att kvalitetssäkra IPCC:s rapporter.

Inom FN:s klimatpanel (IPCC) pågår ett intensivt arbete med att ta fram rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna". Författarnas första utkast av rapporten ska granskas av experter som inte deltar i skrivandet. Om du vill vara med och granska utkastet kan du registrera dig nu.

Anmälan senast den 2 mars

Expertgranskningen pågår 13 januari - 8 mars 2020. Använd IPCC:s formulär för att anmäla dig. Anmälan är öppen till och med den 2 mars.

På IPCC:s webbplats finns också riktlinjer för granskningen

För mer information om processen för expertgranskning, läs gärna igenom

Granskningen ska vara objektiv, öppen och transparent och IPCC siktar på att involvera så många oberoende experter som möjligt i IPCC-processen. Detta för att säkerställa en bredd i granskningen gällande expertis och geografisk representation.

Vetenskaplig information central

Det första utkastet av rapporten som har tagits fram av författarna baseras på den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som finns tillgänglig. Den vetenskapliga informationen är central, men även litteratur eller rapporter som producerats av exempelvis internationella organisationer kan ingå i utvärderingen. Sådan information ska tillföra en ökad bredd och djup i IPCC:s utvärdering. Författarteamen ska noggrant försäkra sig om kvaliteten på alla citerade källor och information. Mer information om detta finns på IPCC:s webbplats.Granskningen är en viktig del av IPCC:s process för att ta fram nya kunskapsutvärderingar. Den bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet.

Granskning i flera steg

Granskningen av en IPCC-rapport är en flerstegsprocess;

  • Första granskningen görs av experter
  • Andra granskningen av experter och regeringsrepresentanter
  • Tredje granskningen görs av regeringsrepresentanter

Efter varje granskningsrunda tas alla kommentarer omhand av författare tillsammans med så kallade granskningsredaktörer, dessa säkerställer att alla kommentarer tas i beaktande av författarteamen.

För mer information om tidplan för denna rapport, medverkande svenska författare etc.

Granskningsprocessen

Kortfattad beskrivning av IPCC rapportprocess