Vår i norr men vinter i söder

Våren har kommit till delar av Norrland medan det ännu råder vinter i södra Sverige. Detta är mycket ovanligt.

För att det ska bli meteorologisk vår ska dygnsmedeltemperaturen ha varit över 0°C sju dygn i rad. Vårens ankomst räknas då från det första av dessa sju dygn.

Lokalt tidig vår i norr - sen i söder

– Prognosen indikerar att våren kommer att anlända extremt tidigt till tre norrländska stationer, säger Misha Lundgren, klimatolog. Normalt sett kommer inte våren dit förrän i april.

Det kan verka osannolikt att våren anländer till Norrland först och inte till södra Sverige. SMHI har ingen statistik över hur ofta detta har skett men det råder inga tvivel om att det är ovanligt.

– Vi vet dock att det finns åtminstone ett fall då detta hänt, nämligen 1963, berättar Misha Lundgren. Den gången blev det mycket lokalt vår redan den 27 februari i det annars så beryktade köldhålet Vuoggatjålme i Lapplandsfjällen, dit våren normalt sett anländer först i början av maj.

Även ett par andra stationer i södra Norrlands kustland, bland annat Hudiksvall i Hälsingland, fick meteorologisk vår vid månadsskiftet februari/mars 1963.

1963 fick man på många håll i södra Sverige vänta ända fram till månadsskiftet mars/april innan våren kom.

I år är våren hittills två veckor försenad i sydligaste Skåne. I Falsterbo, där man normalt sett får meteorologisk vår den 15 februari, var det på onsdagen vintertemperaturer och därmed kommer våren tidigast att kunna anlända dit den 28 februari, det vill säga två veckor senare än normalt.
 

Årstidskartan automatgenererad

Om man tittar noga på SMHIs årstidskarta ser man att våren kom till ett mycket litet område nordväst om Hemavan i Lappland den 21 februari. Dagen efter (den 22 februari) kommer flera små områden i södra Norrland att få vår. Detta då det mesta tyder på att tre SMHI-stationer i södra Norrland (Torpshammar i Medelpad, Mattmar och Gubbhögen, båda i Jämtland) kommer att få meteorologisk vår från den 22 februari.

– Det kan förefalla märkligt att det blivit vår på årstidskartan trots att ingen av våra stationer fått konstaterad vår. Detta beror på att årstidskartan är automatgenererad, förklarar Misha Lundgren, klimatolog.

I den automatiska analysen som görs används även norska stationer. I det aktuella fallet så var medeltemperaturen den 21 februari strax över 0°C i vårt grannland. Detta påverkade vårens ankomst i ett litet område vid gränsen.