Vågmätningar i södra Östersjön tack vare polskt samarbete

Nu finns en mätboj åter på plats i södra Östersjön. Bojen registerar information om bland annat våghöjd, salthalt, ytvattentemperatur och ström i nära realtid. Informationen är viktig input till oceanografiska beräkningsmodeller och prognoser. 

När SMHI investerade i nya mätbojar 2010 skänktes de gamla till polska IOPAN (The Institute of Oceanography of the Polish Academy of Sciences). Det polska institutet har sedan arbetat under många år för att få ut en boj i södra Östersjön.

Våghöjd, salthalt, ytvattentemperatur och ström

I mitten av november kunde Erik Udhén, marin mättekniker på SMHI, följa med IOPAN på en expedition för att sätta ut SMHIs gamla boj i södra Östersjön. Bojen kommer att skicka information om bland annat våghöjd, salthalt, ytvattentemperatur och ström i nära realtid som även SMHI kommer ta del av.  Data används för avancerade oceanografiska beräkningar som blir underlag för prognoser. Längre fram kommer även data att bli tillgängligt via smhi.se.

Mätboj i södra Östersjön - november 2017
Mätbojen i södra Östersjön registrerar information om bland annat våghöjd, salthalt, ytvattentemperatur och ström i nära realtid. Förstora Bild

– Det här är ett bra sätt att stärka våra kontakter och samarbeten med andra institut som gör bojmätningar i Östersjön, säger Erik Udhén.

Under åren 2005-2011 hade SMHI en vågboj i södra Östersjön och levererade viktig information om våghöjd och yttemperatur till modeller och prognoser. Eftersom bojen blev borttrålad ett antal gånger valde SMHI inte ha mätbojen kvar.