Väderradar i Åtvidaberg (Vilebo) moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Åtvidaberg (Vilebo) används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av klotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase), Örnsköldsvik, Leksand, Luleå (Rosvik), Karlskrona och Åtvidaberg (Vilebo) har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut, jämfört med före moderniseringen.

Alla väderradaranläggningar som gränsar till den i Åtvidaberg (Vilebo) är nu moderniserade, med undantag för anläggningen i Arlanda. Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där man ser skillnaden i nordost där väderradar Åtvidaberg (Vilebo) gränsar mot anläggningen i Arlanda. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Radarbild som visar skillnaden mellan anläggning i Åtvidaberg jämfört med anläggning i Arlanda.
Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2019-03-03 08:40 UTC).

Den moderniserade radaranläggningen har bytt beteckning till ATV. Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare.