Väderhändelser i mängd

Många kommer nog att minnas december 2013 som en mycket blåsig månad. Den var dessutom varm och på vissa håll nederbördsrik. I södra halvan av landet var det barmark större delen av månaden, men det var även klent med snö på en del håll i norra Norrlands kustland.

En mild och blåsig dag inledde månaden. Stormbyar i fjällen och även utmed Norrlands- och Svealandskusten. Vid Örskär, norra Uppland, uppmättes orkan i byarna, som mest 37 m/s. Det för årstiden varma vädret fortsatte i ytterligare några dygn och bara norra halvan av landet var snötäckt.

Stormen Sven drabbade södra Sverige

Den 5 drabbade ett oväder med stormvindar södra Sverige. Det fick namnet Sven och påminde i bana och styrka, för svensk del, om oktoberovädret Simone.
 
Lågtryckets centrum tog en bana över norra Götaland. Utmed hela den svenska västkusten uppmättes storm och orkanstyrka i byvindarna. Allra högst byvind mättes på Väderöarna i Bohuslän och vid Nidingen i Halland båda med 40 m/s.

Även på Vänern blev det hårda vindar, Pålgrunden uppmätte där 24 m/s i medelvinden och över 30 m/s i byvind. Omkring 50000 hushåll blev utan ström och några människor omkom på grund av stormen.

Väderkarta vid stormen Sven 2013-12-05 kl. 18 UTC
Ovädret Sven vars kraftigaste vindar främst berörde västkusten. Förstora Bild

Rikligt snöfall

Även norr om lågtryckets centrum blev det blåsigt och besvärligt väder. De kraftigaste vindarna där noterades utmed norra Svealandskusten. Norr om lågtrycket föll även större mängder med snö. Över delar av södra Norrland kom 20 till 30 mm nederbörd i smält form. Från delar av Hälsingland, Härjedalen och södra Medelpad förekom snödjupsökningar på över 30 cm, allra mest 41 cm noterades i Ulvsjön och i Lillhärdal.

Snötäcket vars sydgräns tidigare i huvudsak legat en bra bit upp i Norrland förflyttades med ens långt söderut. Götalands inland blev snötäckt, men det fanns fortfarande stora luckor i östra Svealand och i Ångermanland och delar av kustlandet i Västerbotten. Den 8 drog emellertid ett annat snöväder in över Götaland och större delen av södra Svealand och därmed blev nästan hela landet snötäckt under något dygn.

Kraftig kyla

Den 7 till 9 etablerades ett mindre högtryck över nordligaste Sverige. I samband med klart väder blev det där mycket kallt. Flera platser fick under dessa dygn minimitemperaturer under -35°. Säsongens hittills lägsta temperatur mättes den 9 i Nikkaluokta med -40,8°.

I Kiruna-Esrange noterades -38,0 vilket är den lägsta decembertemperaturen för Kirunaområdet sedan mätningar av minimitemperaturer inleddes där 1898. Decemberrekordet på -39,0° är från startåret 1898.

Snabbt omslag gav värmerekord

Varmare luft var dock på väg in från Atlanten och den 11 täckte varmluften hela landet. Flera rekord för maximitemperatur för december slogs denna dag i mer än hundraåriga serier.

Några exempel från orter där mätningar av maximitemperaturen inleddes i slutet av 1800-talet. Gunnarn/Stensele noterade 9,6° vilket slog det tidigare decemberrekordet 7,8° från 1953. Haparanda fick 7,2° vilket slog 7,0° från 1909. Storlien/Storvallen noterade 8,2° det gamla rekordet var 8,0° från 1905. I Jokkmokk noterades 8,0° det tidigare rekordet var 7,5° från 1998. I Piteå fick man 8,6° vilket knappt slog det tidigare rekordet 8,5° från 1989.

Snön på reträtt

Varmluften medförde också att snötäcket sjönk ihop och den 12 var snön så gott som helt borta i Götaland och i södra Svealand. Även i Ångermanland och delar av östra Västerbotten blev det då återigen barmark.

Stormen Ivar drabbade mellersta Sverige

Den 12 drog ett oväder, Ivar, från Norska havet snabbt in över mellersta Norrland. I dess kölvatten förekom starka storm- och till och med orkanbyar; exempelvis uppmättes hela 33 m/s på Frösön och 35 m/s i Mattmar i Jämtland. Ännu kraftigare var vindbyarna i fjällen där Blåhammaren hade 46 och Flatruet 41 m/s.

Återigen drabbades alltså delar av Norrland av ett kraftigt blåsväder. De värst drabbade områdena låg nu lite söder om de som stormen Hilde hade berört månaden innan. Över 50000 hushåll blev strömlösa några av dem i över en veckas tid. Träd föll över vägar och hus fick tak bortblåsta.

Väderkarta vid stormen Ivar 2013-12-12 kl18 UTC
Det kraftiga vindbandet i samband med stormen Ivar på väg över fjällen. Förstora Bild

Fortsatt milt

Vädret kännetecknades av en stark västlig strömning över Nordeuropa. Detta gav fortsatt milt och blåsigt väder i Sverige. Nederbördsområden matades in västerifrån i en strid ström, vilket gav regn i södra halvan av landet och snö i den norra halvan, men mängderna var oftast små.

Men i främst västra Götaland kom det 40 till drygt 60 mm under två dygn, strax före jul, på redan regnmättade områden. Allra mest uppmättes 63 mm i Borås under nederbördsdygnen 23 till 24. Sammantaget gav detta höga flöden i vattendragen där. Och den 24 blev det ett skred norr om Tanum i Bohuslän vilket medförde att väg E6 fick stängas för trafik i södergående riktning.

Julväder

Ett litet nederbördsområde över Götaland drog snabbt bort på morgonen den 23. Under dagen passerade en högtrycksrygg som i stort sett gav uppehåll, men natten till julafton föll åter regn i söder.

Nederbörden fortsatte under förmiddagen norrut och till kvällen föll det som snö i norr. Även juldagen fick nederbörd. Temperaturerna låg då som högst kring 10° i Skåne och uppemot 9° ända upp i Svealand. I Umeå noterades 5,4° vilket är det högsta där under en juldag på minst 50 år. Annandagen blev en mellandag med ringa nederbörd.

Väderkarta för julafton 2013-12-24 kl.18 UTC
På julaftonens kväll ligger ett snöfallsområde över norra Norrland och ett regnområde över västra Götaland. Förstora Bild

Varm avslutning

Varm luft från Atlanten fortsatte att strömma in över landet under resten av månaden. Det blev därmed mycket varmt för årstiden.

Temperaturen under december

För december som helhet blev temperaturen flera grader över den normala. I nordligaste Norrland ett par grader över normalen. Söder därom ner till och med Svealand blev överskottet större. Lokalt i Norrland finns överskott på över sju grader. I Götaland blev det tre till fem grader i allmänhet. Årets december når inte upp till rekordmånaden december 2006 men påminner lite om december 2011, utom i Norrbotten som då var varmare.

Om vi beaktar decembermånader sedan 1901 så har år 2006 rekordet, utom norr om ungefär Ångermanälven där 1929 och 2007 var varmare. Delar av inre Västergötland och Närke samt nordvästra Småland får troligen den näst varmaste december under denna period. Stora delar av övriga södra Sverige får sin tredje eller fjärde varmaste.

Nederbörden under december

Nederbörden för december som helhet gav stora överskott i nordvästra Götaland och i västra Svealand. Även södra Norrbotten och de norra fjälltrakterna fick överskott.

Ulricehamn med startår 1892 har, med något dygn kvar på året, fått 186,4 mm vilket slår det gamla månadsrekordet för december, som var 186,0 mm från 1898 och 1960.