Väderdata i realtid från den svenska isbrytarflottan

Nu finns meteorologiska och oceanografiska realtidsdata från isbrytarna Atle och Frej tillgängliga på SMHIs hemsida. Detta är ett samarbete mellan SMHI och Sjöfartsverket som ska bidra till en säkrare sjöfart.

Redan tidigare i vinter kunde SMHI tillgängliggöra väder och oceanografiska data i realtid från isbrytaren Oden. Nu tillkommer realtidsdata via satellitöverföring även från isbrytarna Frej och Atle.

Bättre prognoser och säkrare sjöfart

Behovet av realtidsobservationer från platser som inte är påverkade av kust- och landområden är mycket stort. Mätningar ute till sjöss behövs för att ge ett så bra prognosunderlag som möjligt för sjöfarten och därmed minska risken för olyckor och andra tillbud i våra farvatten. Vintertid är korrekta väderprognoser också ett viktigt underlag för att optimera isbrytarnas verksamhet och undvika att fartyg fastnar i isen i onödan.

Idag har Sverige ett fåtal väderobservationspunkter till havs utanför den svenska kusten. För att utöka observationerna har SMHI nu påbörjat ett arbete med att samla in väderdata i realtid från fartyg som befinner sig på haven. Detta kommer att förbättra möjligheterna att kontrollera vädermodellernas noggrannhet, vilket kan förbättra prognoserna ytterligare och bidra till en säkrare sjöfart.

Data tillgängliga på SMHIs hemsida

Nu lanseras väderdata med visuell presentation på smhi.se, och senare i år kommer även data från forskningsfartyget Argos och SCAs ro/ro-fartyg Transpaper att lanseras.

På isbrytarnas tak, 30 meter över havsnivå, mäts lufttryck, luftfuktighet, temperatur och vindstyrka och riktning. På åtta meters djup mäts ytvattentemperatur, men dessa data kan visa något för varmt vatten då den nuvarande mätmetoden påverkas av fartygens kylvatten. Inför nästa isbrytningssäsong kommer denna mätmetod att förbättras. Fartygets position och hastighet presenteras också, så den intresserade har möjlighet att följa fartygens förflyttningar och vädrets variation.

SMHI gick år 2007 med i ArcticROOS (Arctic Regional Ocean Observing System) för att stödja arbetet med ökad insamling av data från Arktis. Inom ramen för detta samarbete är data från svenska isbrytare ett viktigt bidrag. Eftersom Sjöfartsverket har beslutat att både Frej och Atle ska hyras ut för expeditioner i arktiska och sub-arktiska vatten, finns nu också färdigt system så att fartygen kan leverera data även från dessa områden.

- SMHI tar nu ett steg framåt inom väderobservationer till havs, även för Östersjöregionen och Arktis. Myndigheten har sedan tidigare drygt 80 VOS (Volontary Observation Ships) fartyg som manuellt rapporterar in väderdata, men endast ett av dessa är regelbundet i våra hemmavatten. Nu får vi möjlighet att inom ett halvår utöka antalet observationsfartyg med automatisk rapportering till fyra stycken. Att isbrytarna sedan också kommer att rapportera data från Arktis är mycket viktigt, eftersom data från dessa områden är av stor vikt för att kunna tillhandahålla bra prognoser, säger Amund E. B. Lindberg, oceanograf och ArcticROOS representant för SMHI.

Under den testperiod som körs denna vinter, kommer data att uppdateras ungefär varannan timme.

Direktlänkar till väderdata från delar av den svenska isbrytarflottan:
www.smhi.se/frej    
www.smhi.se/atle
www.smhi.se/oden