Vad innebär begreppet återkomsttid?

En så kallad återkomsttid beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är, som tillfällen med kraftig nederbörd eller höga vattenflöden. Ett nytt faktamaterial presenterar hur begreppet återkomsttid kan användas och hur det räknas fram.

Med återkomsttid menas att en specifik händelse i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under den angivna tidsperioden. 

– Vi talar ofta om exempelvis 20-årsregn eller hundraårsflöden. Det kan gälla för dimensionering, då någon konstruktion ska avpassas för att klara av en extrem situation. Återkomsttid används ofta vid arbete med klimatanpassning, säger Gunn Persson, klimatexpert. 

Statistiska metoder 

Återkomsttid kan tas fram för olika mått, förutom vattenflöden och regnmängder kan det gälla vattennivåer, temperatur, vindhastighet eller snödjup. Det räknas fram med hjälp av statistiska metoder baserade på historiska mätdata. Ju högre återkomsttid, desto längre tillbaka i tiden måste mätserierna sträcka sig. 

I SMHIs väder- och vattenvarningar finns återkomsttider angivna. Till exempel när den mildaste varningen, vädervarning klass 1, anges för högt flöde avses vattenföring med en återkomsttid på 2-10 år. Det kan innebära översvämningsproblem på utsatta ställen. En klass 3-varning för extremt högt flöde har en återkomsttid på upp till 50 år, vilket kan ge mycket allvarliga översvämningsproblem på utsatta ställen. 

Ett nytt faktamaterial här på webben beskriver mer om hur begreppet återkomsttid kan användas och hur det tas fram.