Utsläppsminskningar, ekonomi och visioner på Klimatforum

För tionde året arrangerades Klimatforum, som i år handlade om det fortsatta klimatarbetet fram till 2050. Här presenterades bland annat aktuellt inom klimatforskningen, Sveriges och EUs ambitioner samt goda exempel med klimatarbetet.

Gd Klimatforum
Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, och Maria Ågren, generaldirektör Naturvårdsverket pratade om myndigheternas fortsatta klimatarbete mot 2050.

Upp emot 1000 personer träffades under onsdagen i Aula Magna, vid Stockholms universitet, för att lyssna på det senaste inom klimatarbetet. Miljöminister Lena Ek redogjorde för förväntningarna på de internationella klimatförhandlingarna i Durban.

- Det blir ingen Big Bang, men mycket verkstad. Jag tror det kan bli många små steg framåt. Förhandlingar är svåra, och de bindande avtalen allra besvärligast, men det ser på sina håll ganska bra ut.

Miljöministern pekade också på vikten av att satsa på anslag till forskning och innovation, till exempel inom alternativa bränslen. Hon förklarade att vi måste gå igenom varje sektor i samhället och sätta tryck på flera olika aktörer.

Allt måste lösas ihop

Programmet för årets Klimatforum innehöll röster från många olika delar av samhället. Det var allt från debattörer och folkbildare till politiker och forskare. Många av talarna under dagen återkom till vikten av att fokusera på helheten, att se alla samhällssektorer integrerat, men också att ekonomi, miljö och klimat måste gå hand i hand.

Panel Klimatforum
"Vi står i ett läge där vi snabbt skulle kunna förändra och ställa om", sade Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen, under en paneldebatt.

 - Fattigdomskris, finanskris och klimatkris. Allt måste lösas ihop. Vi står i ett läge där vi snabbt skulle kunna förändra och ställa om, sade Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen.

Hans Rosling, professor i global hälsa vid Karolinska Institutet, reflekterade över hur samhället sköter sin bokföring av pengar och koldioxid.
 
Ekonomiska uppföljningar sker oftast månadsvis, medan statistiken för koldioxid uppdateras en gång per år.

- Det är inget fel på klimatengagemanget, men klimatpolitiken måste skötas som vanliga politikområden.

Maria Wetterstrand, före detta språkrör för Miljöpartiet, var där och pratade om hur klimatdebatten ser ut och på vilket sätt intresset för klimatet spelar roll.

- Medvetenheten om klimatet som väckts idag går inte att tvätta bort. Även om intresset går upp och ner måste vi hålla fokus på frågan. Vi kan inte utgå från att media hela tiden belyser vikten av klimatfrågan.

Hon riktade även kritik mot ekonomerna som hon tycker får för mycket utrymme att bestämma.

- Den ekonomiska krisen som vi ser idag är ju ingenting jämfört med den ekonomiska-, miljö- och säkerhetskris vi får om vi inte gör något åt klimatförändringarna. Det är som att ekonomerna tänker att så länge vi får igång tillväxten igen kan vi köpa tillbaka klimatet efteråt.

Effektivare arbete framåt

I minglet mellan föredragen cirkulerade deltagare från olika bakgrund och från olika arbetsplatser för att diskutera klimatfrågan utifrån flera perspektiv.

Mingel Klimatforum
"Det bästa med Klimatforum är att få en nära kontakt med drivande människor inom klimatfrågan", säger studenter från Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet.

- Det bästa med Klimatforum är att få en nära kontakt med drivande människor inom klimatfrågan. Det ger inspiration och motivation till att vi kan klara det tillsammans. Här kan det utbytas idéer och bildas samarbeten som leder till ett effektivare arbete framåt, säger studenter från Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet.

Även Christina Frost, från Länsstyrelsen i Stockholm, och Virginia Kustvall, från Stockholm stad, var nöjda med dagen.

- Det är bra att människor i olika roller möts i ett forum för alla. Dessutom är det intressant att höra senaste nytt från den politiska sidan.

Naturvårdsverket har arrangerat Klimatforum i tio år, nu för andra året i samarbete med SMHI. Seminariet är en mötesplats för representanter från näringslivet, politiker, forskare och verksamma inom myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer.