Utmanande vattensituation efter längre torrperiod

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt, därför är nu nivåer låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. En beredskap för effekterna av det torra läget diskuteras nu av berörda aktörer, där bland annat SMHI har kunskap om den hydrologiska lägessituationen.

Sommaren 2016 var torr i stora delar av södra Sverige och det gav stora effekter i samhället. Vissa kommuner fick till exempel införa restriktioner för att säkra dricksvattenproduktionen och det uppstod problem att med båt ta sig till kajer i vissa sjöar.

Det är lågt vattenstånd I Vättern. Bilden tagen i Vadstena.
Det är lågt vattenstånd i Vättern, bilden är tagen i Vadstena 6 mars. Foto Lennart Wallstedt

Hoppet till en förbättrad vattensituation i vattendrag, sjöar och grundvatten stod till en regnig höst och snöig vinter men det blev tvärtom en lägre mängd nederbörd än normalt. Nu är det låga vattennivåer i sjöar och vattendrag och låga grundvattennivåer i flera områden runt om i landet.

Gemensam lägesbild

Som en förberedelse på de effekter som vattensituationen kan innebära, sammanställer nu berörda myndigheter och andra ansvariga, bland annat Svenskt vatten, en gemensam lägesbild.

För regeringskansliet levererade SMHI en lägesrapport om vattentillgången.  För Svenskt Vatten höll vi en presentation om vattentillgången för olika dricksvattentäckter och diskuterade långtidsprognoser för låga flöden och vattennivåer.

Hydrologidagarna

 Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt

Den 16 mars deltog SMHI även under Hydrologidagarna, en årlig konferens som samlar personer som arbetar med vatten. Niclas Hjerdt, hydrolog på SMHI, presenterade olika aspekter av det hydrologiska läget och vilka utmaningar det medför.

Fokus i år var urban hydrologi och forskare delade med sig av den senaste forskningen. Företag och myndigheter presenterade erfarenheter och vad de vill se mer av i framtiden.

Vattenbrist på grund av lite nederbörd

Bilden visar hur mycket snö och regn som fallit jämfört med normalt. Normalt är 100%.  Röda färger visar att det under perioden september 2016 till  2017 fallit nästan hälften av det normala.
Figur 1. Förstora Bild

Stora delar i Götaland och Svealand har fått mindre nederbörd än normalt denna höst/vinter.

Figur 1 visar hur mycket snö och regn som fallit jämfört med normalt. Normalt är 100%. 

Röda färger visar att det under perioden september 2016 till mars 2017 fallit nästan hälften av det normala.

I de områden som under 2016 haft störst problem med torka, sydöstra Götaland, Öland och Gotland, har det fallit lite mer nederbörd än normalt under hösten och vintern vilket har förbättrat vattensituationen.

Mycket lågt vattenstånd i de stora sjöarna

Vattennivån i är Vättern mycket låg. Man får gå tillbaka till torråren 1976/1977 för att hitta lika låga vattenstånd. Även Hjälmarens vattennivå är mycket låg och i februari uppmättes mellan den 11 till 20 det lägsta vattenståndet för månaden sedan starten på mätserien 1982.

Vattenståndet i Vänern har också varit lågt. Sedan årsskiftet har det stigit något men vattennivån är fortfarande under det normala.

Grundvattensituationen i de större magasinen

Figur som visar där har det fallit kring 200-400 mm mindre än normalt vilket är nästan en tredjedel mindre än normalt*.
Figur 2 Förstora Bild

De större magasinen för grundvatten varierar långsamt. Det är därför intressant att analysera dessa under ett längre tidsperspektiv.

Figur 2 visar avvikelsen i nederbörd för perioden september 2015 till mars 2017.

Här är det främst Östergötlands län och Södermanlands län som sticker ut. Där har det fallit nästan en tredjedel mindre än normalt*, vilket motsvarar en nederbörd mellan 200-400 mm. I dessa områden är grundvattennivån mycket under det normala**.

Även i västra delarna av Dalarnas län och södra Jämtlands län är det låga grundvattennivåer i de större magasinen.

Vattenreserver i snölager

Snö är ett vattenlager som fyller på i sjöar och vattendrag och grundvatten när den smälter. För de områden där det är låga grundvattennivåer i nuläget är snötäcket mindre än normalt eller obefintligt.

Det innebär att det inte kommer bli någon påfyllnad från snösmältning, utan hoppet står istället till en regnig vår.
 

*Med normalt menas medelvärdet för perioden 1961-1990.

** För grundvatten jämför man med normalnivåer för perioden 1961-2014