Utdragen issäsong avslutad

Efter en förhållendevis lång issäsong, med en kall april och början av maj, så avslutades issäsongen 2016/2017 den 29 maj. Den maximala isutbredningen uppnåddes den 12 februari med 101 000 km2, vilket får betraktas som en lindrig isvinter. Avslutningen blev dock långdragen då kyligt väder i april och maj gjorde isavsmältningen i norr långsam. Faktum är att nyis bildades så sent som 16 maj på norra Bottenviken.

Isbrytaren Atle går genom isen mot öppet vatten
Isbrytaren Atle stävar genom isen mot öppet hav i slutet av februari.

– Issäsongen brukar räknas från och med att den första isen analyseras in på iskartan för Östersjön på hösten, till och med att isrestriktionerna för sjöfarten upphör, oftast någon gång i maj, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHIs istjänst.  

Isvintern 2016/2017 inleddes med rätt kallt väder och redan den 7 november noterades den första tunna isen i inre vikar i norra Bottenviken. Kylan varierade dock, men en kall period i början av januari gav en snabb istillväxt och kortvarigt noterades mer än normal isutbredning för några dagar. 

Maxisutbredning

Därefter fick vi varierande väderförhållanden och perioder med kyla och nordostliga vindar skapade en maximal isutbredning denna vinter den 12 februari på cirka 101 000 km2 is.

Karta: Isutbredningen 12 februari 2017 (285 kB, pdf)

– Det betecknar vi på SMHIs istjänst som en lindrig isvinter. Gränsen mellan lindrig och normal isutbredning går vid 115 000 km2, gränsen mellan normal och svår vid 230 000 km2, säger Magnus Larsson.

Isen var dock tunn och låg bara några dagar, innan kraftigare vindar rev upp en stor del av isen till sjöss. Längre fram fick vi nya perioder med kyla som gav ett kraftigare istäcke i Bottenviken, norra Kvarken och norra Bottenhavet i början av mars.

Lär dig mer om isförhållanden i Östersjön

Snabb minskning av isen

I slutet av mars och början av april kom varm luft in över landet och istäcket minskade snabbt.

– Just då såg isvintern ut att bli ganska kortvarig. En normal isvinter brukar upphöra i andra halvan av maj, men många av de senaste vintrarna har avslutas redan i början eller mitten av maj. Riktigt svåra isvintar kan det finnas is kvar in i juni, säger Magnus Larsson. 

Kyla och istillväxt i april

I april ändrades dock vädermönstret. Kyliga nordvindar ner över landet dominerade under en lång tid. Isen låg kvar i norr och smälte bara långsamt. Faktiskt fick vi även perioder med istillväxt under april och så sent som 16 maj noterade Isbrytaren Ymer nyis på norra Bottenviken. Isbrytarna fick vara kvar i arbete fram till för bara några dagar sen, framförallt på finska sidan i Bottenviken.

– Den sista svenska isbrytaren Ymer avslutade sitt arbete den 20 maj, berättar Magnus Larsson och fortsätter:

– De sista svenska isrestriktionerna upphörde i söndags, och de sista finska i måndags 29 maj. Därmed blev det den sista dagen med dagliga iskartor och israpporter för denna vinter.

– Isrestriktionerna utfärdas av Sjöfartsverket och reglerar vilka fartyg som kan få isbrytarassistans till olika svenska hamnar. Ett fartyg måste ha en viss isklass och storlek,  som är minst densamma som är utfärdad för den hamn de skall till, avslutar Magnus Larsson.

Karta: Is och ytvattentemperatur 29 maj 2017 (557 kB, pdf)