Uppdaterat kunskapsläge om klimatförändringen

Det naturvetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringen har sammanställts i en ny rapport till Nordiska ministerrådets grupp för globala klimatförhandlingar.

– Rapporten ska hjälpa till att underbygga ett nordiskt agerande inför de fortsatta globala förhandlingarna, och även det övriga klimatarbetet.

Det berättar Markku Rummukainen, som tillsammans med tre andra klimatexperter från Finland, Danmark och Island sammanställde rapporten "Physical Climate Science since IPCC AR4”.

– De senaste årens forskning belyser de pågående klimatförändringarna och understryker att dessa i första hand beror på mänskliga aktiviteter, konstaterar Markku.

Rapporten visar bland annat att det idag forskas allt mer om det så kallade ”andra koldioxidproblemet”, försurningen av våra hav. Hur försurningen påverkar de marina systemen är dock ännu oklart.

Ett annat exempel på angelägna forskningsfrågor handlar om återkopplingar mellan klimatet och så kallade kolsänkor, alltså världshaven och växande vegetation som sväljer koldioxid från atmosfären. Dessas förmåga att ta emot koldioxid ser ut att minska vid fortsatta klimatförändringar, vilket skulle innebära att en viss utsläppsmängd ger en större klimatpåverkan.

– Rapporten ersätter inte på något sätt de omfattande IPCC-rapporterna, där den senaste utkom 2007 och nästa planeras till 2013-2014. Men beslutsfattarna efterfrågar idag allt snabbare information om forskningsresultaten, och här sammanfattar vi de senaste tre åren, säger Markku Rummukainen.
 

Rapporten på Nordiska ministerrådets hemsida