Uppdaterad tjänst om havsis på SMHI.se

Nu finns en uppdaterad version av tjänsten ”Is till havs” på smhi.se . I tjänsten kan du se en förenklad karta över dagens isutbredning och iskoncentration. Du hittar även en text om isläget för olika områden i Östersjön, samt för Mälaren och Vänern. 

Isläget - karta från den uppdaterade tjänsten "Is till havs"
Skärmklipp från den uppdaterade tjänsten "Is till havs". Kartan visar isläget den 15 mars 2017. Förstora Bild

Kartan och texten i den uppdaterade tjänsten görs av en isexpert på SMHIs istjänst. Den tidigare tjänsten byggde på automatiskt genererad information från SMHIs beräkningsmodell. 

– Kartan i den uppdaterade tjänsten får högre kvalitet jämfört med den förra i och med att en isexpert analyserat isläget utifrån observationer och sin kunskap om isutvecklingen, förklarar Anette Jönsson, oceanograf och produktägare på SMHI. 

För allmänt intresserade

”Is till havs” är en tjänst som riktar sig till alla som är allmänt intresserade av isläget. I tjänsten finns även en länk till den avancerade iskartan för sjöfarten för den som behöver mer detaljerad information.

– Sjöfarten har till exempel nytta av att veta vilken typ av is som finns på olika platser eftersom framkomligheten varierar med typen av is, säger Anette Jönsson.

Prognos i beta-tjänst

En prognos för isutvecklingen finns numera istället i tjänsten ”Hav och kust – BETA”. Observera att det ibland kan finnas skillnader i hur beta-tjänsten visar isutbredning jämfört med ”Is till havs”. Detta beror alltså på att beta-tjänsten bygger på automatiskt genererad information utan någon manuell bearbetning.