Östgötar fick chansen att lära sig om klimat

SMHI har under veckan rest runt i Östergötlands län för att visa hur klimatet kan se ut i framtiden. I en mobil visualiseringsdom visades bland annat hur kommunerna i länet kan bli berörda och fokus låg på torka, skyfall och kulturarv.

Intresset var stort när geodomen var på plats i Vadstena klosterkyrka.
Intresset var stort när geodomen var på plats i Vadstena klosterkyrka.

Det är för att uppmärksamma ”Earth week” som skolelever, politiker och tjänstemän i Östergötlands län har fått kliva in i den svarta domen för att med egna ögon se hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden.

– Visualiseringen hjälper till att göra tydligt vilka klimatförändringar vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför, säger David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI.

Besökarna fick se klimatscenarier från global ner till lokal nivå. Presentationerna gav också exempel på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället och hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

– Det var häftigt och ett roligare sätt att lära sig något nytt än att läsa om det, säger Moltas Enåkander, elev på Platengymnasiet i Motala.

Bra sätt att engagera

– Syftet med turnén är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang. Klimatförändringarna är inte bara något som händer globalt. Vi behöver göra aktiva val för att minska vår klimatpåverkan, säger Tomas Ekelund, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

SMHI har i veckan besökt Vadstena, Mjölby, Motala och Linköping. Geodomturnén är ett samarbete med Länsstyrelsen Östergötland, de besökta kommunerna och Visualiseringscenter i Norrköping.

FN om klimatet

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.