Unika bilder nu tillgängliga

Hur såg det ut vid din älv under 1900-talets början? Nu är det möjligt att bläddra bland foton från den hydrologiska verksamheten sedan starten 1908. Originalbilderna förvaras sedan länge i SMHIs rika arkiv, och kan nu också presenteras digitalt för att kunna tillgängliggöras för intresserade att ta del av.

Fotografierna illustrerar platser och arbetsmoment som dokumenterats av SMHIs hydrologiska fältpersonal under början av 1900-talet.

SMHIs arkivenhet bedriver ett arbete med att sammanställa ett elektroniskt bildarkiv, sökbart för alla intresserade, för att kunna tillgängliggöra bilder från SMHIs hela verksamhet för en bredare publik. De bilder som nu presenteras via Vattenweb är en del av det arbetet. I det framtida elektroniska bildarkivet kommer historiska bilder från SMHIs samtliga verksamheter att vara sökbara.

Syftet med att presentera de hydrologiska bilderna via Vattenweb är att på ett enkelt sätt kunna tillgängliggöra bilderna för berörda parter. För den som jobbar med vattenfrågor kan det ge värdefull information om hur det såg ut vid sjöutlopp och älvar under början av förra seklet.

Brygga ut till pegelhus i Abisko
Fälthydrologer vid pegel i Abisko 1924. Förstora Bild

Förutom att ge en inblick i hydrologin och arbetsförhållandena så kan fotona vara av kulturhistoriskt intresse. Genom landet indelat i huvudavrinningsområden kan vi nu utforska och se flottning, kvarnar, strandängar och mycket mer.

Nedom
Nedom Mjölna kvarn i Östergötlands län, 1913-04-23. Förstora Bild

– Arbetet med bilderna är pågående. Bilderna som presenteras via Vattenweb, och den tillhörande informationen kan komma att ändras på många olika sätt. Den ska därför inte ses som heltäckande eller fullständig, utan som ett led i arbetet att färdigställa bildarkivet säger Lisa Hammar IT-arkivarie på SMHI.

Utforska bland bilderna: vattenweb.smhi.se/bildarkiv/