Ungdomar lär sig om hydrologi och vattenhushållning

Vad är grönt och blått vatten? Vad är virtuellt vatten? Hur mycket vatten går det åt att tillverka ett par jeans eller en liter mjölk? Vad är en hydrologisk modell? I samband med Världsvattendagen fick gymnasieungdomar lära sig om hydrologi och dricksvatten vid ett seminarium på SMHI.

Internationella Världsvattendagen anordnas årligen den 22 mars av FN. Syftet är att belysa vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

Årets tema är "Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld" för att öka medvetenheten dels om det oersättliga och begränsade dricksvattnet och dels om olika hydrologiska risker som finns för en allt mer urbaniserad värld, exempelvis återkommande översvämningar.

Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld

På SMHI anordnades med anledning av Världsvattendagen ett seminarium för gymnasieungdomar. De fick lära sig om ämnet hydrologi och om vattenbalans, men framförallt om vikten av att hushålla med dricksvatten.

- Förutom föreläsningar kring temat Städers vatten, berättade några SMHI-hydrologer om sig själva, om hur de utbildade sig och deras arbete på SMHI, berättar Ghasem Alavi, själv hydrolog på SMHI och ansvarig för arrangemanget.

Eleverna fick även möjlighet att i pausen träffa flera hydrologer från SMHI för att diskutera vattenfrågor, hydrologyrket och SMHIs verksamhet.

Världsmeteorologidagen 2011 på SMHI_1
Ghasem Alavi, SMHI, arrangerade en seminariedag på SMHI där gymnasieungdomar fick en inblick i hydrologi och vattenhushållning.
Världsmeteorologidagen 2011 på SMHI_2
Nina Ceric var en av flera SMHI-hydrologer som träffade gymnasieelever med anledning av Världsvattendagen.