Ungdomar lär om vatten

Hur kan man arbeta för att vårda Sveriges vatten? I samband med Världsvattendagen fick gymnasieungdomar lära sig mer om hydrologi och vattenkvalitet, vid ett seminarium på SMHI.

Den 22 mars utlyses Världsvattendagen som uppmärksammas internationellt med seminarier och andra aktiviteter. Årets tema är Vattenkvalitet och syftar till att öka medvetenheten om den centrala roll som vattenkvalitet har för ekosystem och människors välbefinnande.

På SMHI firades dagen med seminarium för gymnasieungdomar. Här fick man veta mer om ämnet hydrologi, men framförallt om hur arbetet bedrivs för att vårda landets vattenresurser. Förutom föreläsningar fick eleverna träffa hydrologer vid SMHI och samtala om vattenfrågor, hydrologyrket och SMHI.

Hydrologerna Niclas Hjerdt, Hanna Gustavsson, Johan Temnerud och Jörgen Sahlberg föreläste bland annat om hur man kan nå en god ekologisk status i våra vatten och vad som påverkar vattenkvaliteten längs våra kuster.

Vattendagen2010
Christer Jonsson, t v, berättar hur det går till att göra hydrologiska mätningar.