TV- prognoser i Botswana

Vädret i Botswana präglas av hetta och häftiga skyfall. Under de senaste fyra åren har SMHI engagerats för att stödja utvecklingen av Botswanas meteorologiska institut. Snart reser Mats Andersson dit för att arbeta med TV-presentationerna.

Sedan 2006 har SMHI arbetat i ett projekt som syftar till att hjälpa Botswanas meteorologiska institut att utveckla den operativa verksamheten. Projektet innebär kompetensöverföring inom allt från insamling och tolkning av observations- och beräkningsresultat till produktion av färdiga produkter i form av exempelvis kartor, texter och presentation för TV och radio.
 

– Genom ett nära samarbete har vi åstadkommit ett antal förbättringar i Botswana och SMHIs medarbetare med olika expertkompetenser har varit nere i Botswana ungefär 20 gånger om året.

Snart åker prognosmeteorologer ner för att fortsätta tidigare satsningar på prognosrutiner för flygväder och presentation av TV-meteorologi, berättar projektledare Phil Graham, SMHI.

Att presentera väder på TV

En av dem som reser ner är Mats Andersson, som arbetar både på SMHI och SVT. Till skillnad mot i Sverige, där TV-stationer har egna meteorologer anställda, så är det meteorologer från Botswanas meteorologiska institut som presenterar vädret även i TV.

Mats har redan varit i Botswana två gånger. Då har han arbetat med presentationsteknik – var står man, hur pekar man, hur pratar man och så vidare, samt varit med och utökat prognostyperna från enbart endygnsprognoser till flerdygnsprognoser samt lagt till världsvädret.

Teamwork

Detta blir Mats tredje besök. Han åker tillsammans med Bo Elis Magnusson, SMHI, som är teknisk expert på systemet för TVpresentation i Botswana, samma som man använder på SVT.

– Jag och Elis kommer att jobba som ett team för att stödja arbetet med att ta fram storyboards, berättar Mats och förklarar att en storyboard kan liknas vid en innehållsförteckning.

– Nu är vårt mål att skapa en vecka där man varvar TV-presentationerna med olika många dygnsprognoser, världsväder samt statistik.

Att ha med statistik i TV-presentationerna blir en nyhet. Anna Johnell från SMHI har tidigare arbetat med att förbättra observationsdatabaserna och Lennart Wern, också från SMHI, har tidigare utbildat kollegorna i Botswana att ta fram statistik, exempelvis max- och mintemperatur eller nederbördsmängd. Dessa kunskaper kommer nu till direkt användning.

– Detta är i sanning ett teamwork, både med kollegor från SMHI och med kollegor från Botswana, förklarar Mats. Jag är så tacksam att få delta i detta projekt. Jag hade aldrig varit i Afrika tidigare, och jag har lärt mig så enormt mycket – om Afrika, internationella relationer och inte minst: om mitt yrke.