Turkost vatten i Skagerrak och Nordsjön

Den ofarliga växtplanktonarten Emiliania huxleyi blommar i Skagerrak, Nordsjön och Norska havet. Kalken i planktonartens skal reflekterar solens ljus och färgar havet turkost.

Under SMHIs provtagningar med undersökningsfartyget Argos den 31 maj noterades turkosfärgat vatten och växtplanktonarten Emiliania huxleyi var vanlig i planktonproverna.

Från satellit syns den stora utbredningen av blomningen väl. En ungefär lika stor blomning av Emiliania huxleyi observerades senast under maj till juni 2004. Då nådde blomningen in till svenska Skagerrak-kusten.

Satellitbild algblomning
Blomningen sedd från satellit 4 juni. Bilden kommer från sensorn MERIS på EnviSAT, European Space Agency och har bearbetats av SMHI.

Satellitbilder från NASA som visar algblomningen

Ofarlig blomning som pågår några veckor

Emiliania huxleyi är en ofarlig planktonart som bara blommar i Västerhavet. Blomningen av Emiliania huxleyi startar vanligen i slutet av maj eller början av juni och pågår under några veckor. Den ska inte förväxlas med sommarens förväntade cyanobakterieblomning i Östersjön, som SMHI rapporterar med hjälp av satellitkartor och som brukar börja i slutet på juni.

Läs mer i SMHIs senaste algrapport: Algrapport nummer 6, 2010

Har ni frågor eller önskar mer information, ring eller maila oss: 

SMHI allmänhetens oceanograf
tel. 031- 751 89 05
oceanograf@smhi.se