Trots stränga väderförhållanden kunde utsjöexpeditionen genomföras

SMHIs personal och besättningen på Kustbevakningens fartyg, KBV 001 Poseidon har, trots bedrövliga väderförhållanden, genomfört ytterligare en marin miljöövervakningsexpedition.

Utsjöexpedition med KBV001 Poseidon vecka 37, 2011

SMHIs senaste utsjöexpedition startade samtidigt som resterna av den tropiska orkanen Katia anlände till västkusten och en klass 1 varning var utfärdad. Medelvindarna under det första dygnet låg på 25 m/s och i byarna uppmättes vindhastigheter på 42 m/s ombord. Följande dagar varierade vindstyrkan mellan 16 m/s och 24 m/s. Våghöjden uppskattades vid flertalet tillfällen till över 6 meter. I Öresund uppmättes en strömhastighet på över 6 knop.

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i södra egentliga Östersjöns ytvatten visade lägre silikatvärden än normalt.

Vid undersökta stationer väster om Gotland återfanns låga syrgashalter från 60 meters djup. Vid övriga undersökta stationer i egentliga Östersjön, återfanns låga syrgashalter från 70 meters djup. Svavelväte påträffades från 80 till 100 meter i nordvästra och västra delen av egentliga Östersjön samt från 125 meter i östra egentliga Östersjön.

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 37, 2011