Trots kall vinter – klimatet blir varmare

I år har Sverige haft riktigt vinterväder med både kyla och snö. Men med ett klimatperspektiv har vintertemperaturerna sedan 1800-talets slut blivit allt mildare hos oss. "Jämfört med mitten av 1800-talet är Sveriges medeltemperatur numera cirka två grader högre. Och både i Sverige och världen blev 00-talet det varmaste årtiondet hittills".

Vintern har i stora delar av södra och mellersta Sverige varit kall jämfört med de senaste åren. På många håll i södra och mellersta Sverige blir denna vinter, om prognoserna för de avslutande februaridygnen är riktiga, den kallaste sedan någon av de tre kalla vintrarna mellan 1984/85 och 1986/87.

I nordligaste Sverige har vintern i huvudsak varit normaltempererad, men kallare väder de senaste veckorna har dragit ned medeltemperaturen något. Där kan vintern närmast jämföras med den 1993/94.

Mild vinter på andra håll

Lyfter man blicken och ser på världen som helhet har vintern inte alls varit särskilt kall. Över stora delar av norra halvklotet var januari i medeltal betydligt varmare än normalt.

– En region kan under en viss tid vara något kallare än vanligt, samtidigt som en annan är varmare. I vår del av världen beror det inte minst på tillfälliga variationer i var den arktiska luften och mildare luftmassor befinner sig, säger Elin Löwendahl, klimatkommunikatör.

Sammanfattning av världsvädret i januari

Vad betyder årets vinter ur ett klimatperspektiv?

– Det finns en skillnad mellan väder och klimat. Väder är det vi har just nu eller under en kortare period. Klimat är hur vädret brukar vara och hur mycket den varierar över en längre tid, minst 30 år eller mer, fortsätter Elin. Det betyder att trots att vintern i år är kall och snörik här, så säger det inte mycket om vintrarna i ett klimatperspektiv.

Ett sätt att studera årets vinter ur ett klimatperspektiv är att jämföra dess medeltemperatur med tidigare vintrar.

– SMHIs mätningar visar att medeltemperaturen för vintersäsongen (december-februari) i Sverige från år 1860 till 2009 har ökat. Speciellt tydlig är trenden efter 1980-talet.

Vinterns medeltemperatur 1860-2009

Svenska vintrars medeltemperatur sedan 1860 ligger i linje med följden av en ökad växthuseffekt.
Diagrammet visar vintrarna i Sverige från 1860 till 2009. Medan några vintrar har utmärkt sig som kallare, bl a i slutet av 1800-talet, krigsvintrarna 1940-1942 och vintern 1966, finns också sådana milda vintersäsonger som på 1930-talet, vintern 1949 och vintrarna under början av 1970-talet. De flesta av de senaste 20 årens vintrar har varit milda eller mycket milda. Förstora Bild

Två grader varmare nu än i mitten av 1800-talet

En uppvärmning speciellt under de senaste årtiondena syns också i figuren över årstemperaturen för hela landet,

– Jämfört med mitten av 1800-talet är Sveriges medeltemperatur numera cirka två grader högre, säger Elin.

Årsmedeltemperatur 1860-2009

Sveriges årsmedeltemperatur sedan 1860 visar ett resultat i linje med en ökad växthuseffekt.
Diagrammet visar årsmedeltemperaturen i Sverige. Förstora Bild

Det senaste årtiondet varmaste hittills

Både i Sverige och i världen blev 00-talet det varmaste årtiondet hittills sedan mätningarna började i mitten av 1800-talet. Meteorologiska världsorganisationen (WMO) rapporterar att det senaste årtiondet var varmare än 90-talet, som i sin tur var varmare än 1980-talet.

År 2009 bland de varmaste

Även 2009 tillhör de varmare åren under de senaste 150 åren.

Årsmedeltemperaturen 2009 i Sverige blev 0,5-1,5 grader över det normala. På senare tid är det år 2000 och 2006 som varit varmast.

WMO rapporterar att år 2009 även globalt var ett av de tio varmaste åren sedan i mitten av 1800-talet.

Framtidens vintrar mildare

Det är tydligt att det globala klimatet ändras. Mätningar visar till exempel att temperaturen ökar, havsytan höjs och utbredningen av havsis i Arktis minskar. Det samlade kunskapsläget som forskats fram av klimatforskare världen över visar att de pågående förändringarna till övervägande del beror på mänsklig aktivitet.

Klimatforskningen visar också att det för Sveriges del innebär att medeltemperaturen kan komma att öka mer än på jorden i genomsnitt. Det kommer att påverka samhället och miljön på många olika sätt. Bland annat kommer vintrarna att efter hand bli allt mildare.