Tropiska orkanen Rina hotar Mexiko

Säsongens sjuttonde namngivna tropiska cyklon på Atlanten, Rina, bildades under måndagen och gick på mindre än 24 timmar från ett tropiskt lågtryck till en tropisk orkan. Att en tropisk cyklon når orkanstyrka så snabbt tillhör inte vanligheterna.

I nuläget klassas Rina som en stark kategori 2 – orkan på Saffir-Simpsonskalan och det mesta pekar på att orkanen nått sin maximala intensitet. Enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) förväntas Rina försvagas något inom det närmaste dygnet.

I nuläget befinner sig Rina, som till ytan är en liten orkan, över havet norr om Honduras. Orkanen rör sig långsamt åt nordväst mot Yucatanhalvön vid Mexiko och når sannolikt land under torsdagen, men då något försvagad.

Rina passerar Isla de Cozumel och därefter rör sig orkanen över Cancun som ligger vid den yttersta spetsen av Yucatanhalvön, samma områden som hemsöktes av den extremt kraftfulla orkanen Wilma i oktober 2005. Rina väntas därefter svänga av mot öster och kan dra in över Kuba under helgen men då som en svag orkan eller stark tropisk storm.

Rina följs kontinuerligt av amerikanska National Hurricane Center.

Om namnen på tropiska cykloner

De tropiska cyklonernas namn återanvänds var sjätte år på Atlanten enligt en förbestämd namnlista. I de fall då en tropisk cyklon är alltför destruktiv eller dödsbringande så stryks dess namn från denna lista och ersätts med ett annat.

För sex år sedan härjade kategori 5 – orkanen Rita i Mexikanska Golfen med orsakade omfattande förstörelse som följd varför dess namn ströks från namnlistan och ersattes med ”Rina”.