Tropisk storm in över Florida

Orkansäsongen på Atlanten har inletts tidigt och mycket aktivt. Det lågtrycksområde som i förra veckan låg utanför USAs sydostkust utvecklades under helgen till den tropiska stormen Beryl.

Tidigt på måndagen drog Beryl in över de norra delarna av den amerikanska delstaten Florida med regn och blåst. Enligt National Hurricane Center väntas Beryl nu ligga kvar över Florida under försvagning. Till på onsdag beräknas det som återstår av Beryl röra sig ut till havs i höjd med South Carolina.

Beryls ankomst till Florida är inte enbart av ondo då området kring norra Florida varit drabbat av torka. De regnmängder som väntas från Beryl kommer därmed att kunna lindra den värsta torkan.

Detta är endast tredje gången sedan 1851 som två tropiska cykloner av tropisk stormstyrka eller mer bildats före den 31 maj på Atlanten. Senast detta inträffade var 1908 och 1887. Den enda gång som två tropiska cykloner bildats på Atlanten i maj är 1887; år 1908 bildades den ena redan i mars och den andra i maj.