Trettioårs-jubilerande IPCC håller möte i Paris

Just nu håller FN:s klimatpanel IPCC möte i Paris för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete. På agendan finns bland annat ekonomi, arbetssätt och avrapportering från det pågående arbetet med IPCC:s rapporter. Från SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC, finns Lena Lindström och Markku Rummukainen på plats.

Markku Rummukainen på IPCC-möte i Paris 13 mars 2018
Markku Rummukainen.

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. IPCC:s 47:e plenarmöte, det första av två beslutsmöten under 2018, hålls i Paris, Frankrike, den 13-16 mars. Under mötet ska deltagarna diskutera och besluta om delar av IPCCs arbete de närmaste åren.

– Vi ska exempelvis besluta om aktuella budgetfrågor, hur IPCCs arbete på bästa sätt kan stödja arbetet inom klimatförhandlingarna samt IPCC:s arbete inom jämställdhetsfrågor, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Efterfrågad information

Under mötet i Paris kommer deltagarna också att få ta del av redovisningar av det pågående arbetet med IPCCs rapporter.

– Vi ser fram emot att höra hur arbetet går framåt i arbetsgrupperna som tar fram rapporterna. De kommer att belysa ny forskning inom klimatområdet inklusive klimatfrågans relation till de globala hållbarhetsmålen där ny information efterfrågas av samhället, säger Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Mötet passar också på att uppmärksamma att det är 30 år sedan IPCC bildades och belysa det gedigna arbete som klimatpanelen utfört under dessa år.