Träd i stadsmiljö nytt exempel på klimatanpassning

Träd i stadsmiljöer ger svalka under varma dagar och minskar belastningen på avloppssystemen vid kraftiga regn. Arbetet med trädplantering i Stockholm finns nu beskrivet i en idébank med anpassningsexempel.

Att plantera träd i städer kan motverka negativa effekter av klimatet. Träden i staden har en temperaturutjämnande effekt genom att använda solenergi för sin tillväxt. Samtidigt ger lövverket skugga och svalka i städer under varma sommardagar.

När det gäller nederbörd kan träden minska belastningen på stadens avloppssystem genom att ta upp stora mängder av vatten. Träd fungerar också som en nod i ett grönt nätverk i staden. De gynnar biologisk mångfald och erbjuder boplats för fåglar och livsmiljö för ett antal växter, mossor, insekter och lavar.

Skapar optimala växtförhållanden

Men stadsmiljön är ingen naturlig växtplats för träd. Det är många träd som far illa på grund av dåliga växtförhållanden och det är vanligt med problem när rötter växer in i avloppsledningar.

Stockholm har länge arbetat med ett system för trädplantering. Staden har utvecklat en principritning som ligger till grund för hur gatuträd ska planteras, där varje träd ges en ny växtbädd för att få optimala växtförhållanden i en stadsmiljö.

Nytt anpassningsexempel

Träd i stadsmiljö beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Idésamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter.