Tjuvstart i sydost för sommarens algblomning

Redan under andra halvan av maj visade cyanobakterierna tecken på att börja blomma i sydöstra Östersjön. Trots att ytvattnet ännu var relativt kyligt gav det lugna och soliga vädret inspiration till de mer tåliga arterna. SMHIs oceanograf konstaterar att det är den tidigaste starten för blomningen sedan övervakningen började 2002.

Bild från  NASAs satellit EOS Aqua från den 18 maj 2017
En svag blomning visar sig som ett grönt skimmer i sydöstra Östersjön på denna satellitbild från NASA den 18 maj. Foto NASA (Satelliten EOS Aqua)

SMHI driver sedan 2002 "Baltic Algae Watch System", ett övervakningssystem för cyanobakterieblomningar (i dagligt tal algblomningar) i Östersjön baserat på satellitdata. Analyserade kartor som ger en bild av den aktuella situationen presenteras under juni-augusti på smhi.se.

Väder och näringstillgång styr

Efter den kyliga inledningen av maj kom värmen till södra delen av Östersjöområdet under andra halvan av månaden. Från den 18 maj visade de satellitbilder som SMHI använder sig av ett grönt skimmer i sydöstra delen av Östersjön, vilket kunde tyda på att blomningen var på gång.

– Förra året startade blomningen också tidigt, men inte förrän i månadsskiftet maj-juni, berättar Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI. Men en tidig start behöver inte betyda att det är över lika fort, det styrs av väder och näringstillgång under sommaren. I fjol varade blomningen trots den tidiga starten ända till mitten av september.

Så här i början av sommaren kan det vara svårt att skilja kraftig algblomning från pollen från tall eller andra trädslag som sprids med vindarna och landar på vattenytan. Men det normala är att sommarblomningen startar i sydöstra Östersjön där den nu observerats, och sedan sprider sig långsamt norrut.

För en dryg vecka sedan var forskningsfartyget R/V Aranda ute på SMHIs månatliga utsjöexpedition i Östersjön, just då de första blomningarna visade sig på våra satellitbilder. Analyser av proverna visar att cyanobakterier av släktet Aphanizomenon förekom i ytvattnet.