Tillfälligt kallare - chans till växande havsis

Den högtrycksrygg som i helgen gjorde sitt intåg över landet kommer under veckan att stabilisera väderläget och ge en period med relativt torrt, tidvis klart och kallt väder. Detta ger havsisen en chans att breda ut sig i Bottenviken och norra Bottenhavet där ytvattnet är avkylt. Även längre söderut i inre skyddade vikar kan nyisbildning förekomma.

– Isvinterns framfart har hittills inte varit anmärkningsvärd utan i linje med de tre senaste issäsongerna, säger Isabella Grönfeldt, oceanograf vid istjänsten på SMHI.

Nyisbildningen börjar nu åter ta fart i och med det inkommande högtrycket och fastisen längst i norr, som nu är 20-40 cm, kommer att växa till ytterligare.

– Men det är ingen extrem kyla och nyisbildning sker främst i Bottniska viken och tidvis på Mälaren och Vänern. På längre sikt, 10-15 dygn framåt, kan nya lågtryck medföra ostliga vindar i norr. Då finns förutsättningar för att Bottenviken skulle kunna frysa till helt, eftersom det är så pass kallt i vattnet, förklarar Isabella Grönfeldt.

Nyisbildning i Bottenviken februari 2017
Nyisbildning i Bottenviken februari 2017 Foto Isabella Grönfeldt, SMHI

Växlande framfart under december

Ihållande nordliga vindar i början av december resulterade i att nyisen snabbt kröp ut från kusten i den avkylda Bottenviken, och nådde ut till Malören längst i norr. Dock trycktes isen tillbaka lika snabbt av ett inkommande lågtryck den 8 december, och efterhand bildades en mindre stampisvall längst i norr. En högtrycksrygg den 17 december gav åter en skjuts åt nyisbildningen och det bildades nyis i skyddade vikar ned till norra Bottenhavet, samt i västra delen av Mälaren. Den tillfälliga kylan avlöstes sedan av mildare luft söderifrån som avslutade månaden med avsmältning i söder.