Tidig start för sommarens blomning i Östersjön

Det varma vädret har gjort att cyanobakterieblomningen redan satt igång. Just nu finns tydliga ytansamlingar i sydöstra Östersjön. SMHIs oceanograf konstaterar att det är den tidigaste starten för blomningen sedan övervakningen började. 

SMHI driver sedan 2002 "Baltic Algae Watch System", ett satellitbaserat övervakningssystem för cyanobakterieblomningar i Östersjön. Analyserade satellitbilder som ger en bild av situationen presenteras under hela sommaren på smhi.se.

I sydöstra Östersjön är alltså vattnet nu varmt nog för att det ska vara gynnsamt för cyanobakterierna.

– För tre år sen startade blomningen också tidigt, men ändå inte förrän 19 juni, berättar Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Satellitbild - cyanobakterieblomning i sydöstra Östersjön 6 juni 2016
Bild från NASAs satellit EOS Aqua den 6 juni 2016 visar cyanobakterieblomning i sydöstra Östersjön. Foto NASA Förstora Bild

Vädret påverkar fortsatt blomning

– Det är vanligt att sommarblomningen startar i sydöstra Östersjön, och sedan långsamt sprider sig norrut. Eftersom vattnet i övriga Östersjön är kallare är det inte troligt att vi ser några blomningar närmare Sverige på ett tag, säger Jörgen Öberg, och fortsätter:

– Skulle vädret dessutom slå om mot kyligare och blåsigare, kommer förmodligen den begynnande blomningen i sydost att avstanna åtminstone tills det åter blir varmt och stilla. Vind och vågor blandar ner ytansamlingarna i vattenmassan. Cyanobakterierna finns där ändå, men de är inte så påtagliga när de inte flyter på ytan.

Nästa vecka är det dags för SMHIs månatliga utsjöexpedition i Östersjön med R/V Aranda. SMHIs planktonexpert Malin Mohlin kommer att finnas med ombord och ska analysera prover från blomningen direkt efter provtagning. Resultaten redovisas i nästa algrapport som beräknas publiceras i slutet av vecka 25 på smhi.se.