Tidig och varm vår

Våren 2014 var ovanligt varm och kom tidigt till hela landet förutom fjällkedjan där den anlände ungefär enligt tidtabell. Nederbördsbilden var mer splittrad med mer nederbörd än normalt i vissa delar av Sverige, medan andra delar fick mindre än normalt.

Mars

Redan andra veckan i mars steg temperaturerna, den 10 uppmättes 18,2° i Kristianstad vilket blev månadens högsta temperatur. Under denna period med visserligen hårda men milda vindar gjorde våren sitt intåg i större delen av Norrland, så att vintern endast dröjde sig kvar i fjällen. Samtidigt drog sig snögränsen norrut till södra Norrland.

I mitten av månaden passerade flera lågtryck med tillhörande fronter, så att det blev både blåsigt, snöigt och regnigt beroende på var i landet man befann sig. Natten den 18 blev det klart och kallt i Norrland och i Nikkaluokta i Lappland sjönk termometern till -35,8°, vilket blev månadens lägsta temperatur.

Mars avslutades med sol och värme och ett flertal temperaturrekord fick stryka på foten.

April

I början av april var det milt men ostadigt i södra delen av landet, medan det var klart och kallt i norra Norrland. Tidigt på morgonen den 7 uppmättes -24,0° i Nikkaluokta, vilket var månadens lägsta uppmätta temperatur. I mitten av månaden var det mestadels ostadigt i hela landet.

Påskhelgen blev varm i söder och den meteorologiska sommaren anlände till södra Götalandskusten. I fjällen blåste det rejält med vindhastigheter som nådde upp till stormstyrka.

Slutet av månaden bjöd på lugnt väder med varma och soliga dagar.  Oskarshamn rapporterade 24,4° den 29, vilket blev månadens högsta temperatur.

April var solig och varm och hade en medeltemperatur över det normala med nya rekord för Falsterbo och Hoburg.

Maj

Första halvan av maj var kylig medan den andra halvan var betydligt varmare. Månadens lägsta temperatur i landet noterades den 5 med -17,1° i Naimakka i nordligaste Lappland. Den 24 rapporterade Gävle 30,1° vilket var månadens högsta temperatur. Sammanlagt blev medeltemperaturen för månaden högre än normalt för större delen av landet. Undantaget var längst i norr där det var något kallare än normalt.

I södra och mellersta delen av Sverige föll i allmänhet mer nederbörd än normalt, medan det i norra Sverige kom lite mindre nederbörd än normalt.

Den sista maj hade i princip hela Sverige fått meteorologisk sommar och endast i fjällen dröjde sig våren kvar.

Temperatur

Mars var mycket mild, på sina håll omkring 5° varmare än normalt. För flera orter i landet var månaden rekordvarm.

Medeltemperaturen för april var 1,5-4° över den normala i större delen av landet men för att hitta en varmare april räcker det i allmänhet att gå tillbaka till 2011, som på många håll var rekordvarm.

Maj var något varmare än normalt med upp till 2° temperaturöverskott.

För våren sammantaget var det varmare än normalt i hela landet. I västra Götaland samt i delar av östra Norrland var det till och med mer än 3° varmare. För Sverige som helhet lutar det åt att våren 2014 blir den andra eller tredje varmaste våren.

För några platser blev våren 2014 rekordvarm:

  • Holmön, nytt rekord 3,3°. Gamla rekordet var 3,1° från  1989. Startår 1884.
  • Särna, nytt rekord 3,6°. Gamla rekordet var 3,4° från 1920. Startår 1892.
  • Ulricehamn, nytt rekord 7,5°. Gamla rekordet var 7,4° från 2007. Startår 1892.
  • Borås, nytt rekord 8,1°. Gamla rekordet var 7,7° från 2007. Startår 1884.

Nederbörd

Det var många dagar utan nederbörd i mars. Några mer utbredda nederbördsområden passerade landet främst den 14, 19 och 20 mars. För månaden som helhet blev nederbörden ganska normal.

April var torrare än normalt för större delen av landet, men något blötare på vissa håll. Det var förhållandevis torrt i mellersta Norrland och sydöstra Götaland, medan nordvästligaste Lappland fick upp till dubbelt så mycket nederbörd som normalt.

Maj var blötare än genomsnittet i de södra och mellersta delarna av landet, men torrare längst i norr.

Sammantaget blev våren torrare än normalt längs Norrlandskusten och i delar av inre Norrland samt sydöstra Götaland. I resten av landet blev det något blötare än normalt med det största överskottet i delar av västra fjällkedjan.

Vårens ankomst

Den meteorologiska våren ankom redan under februari till Götaland och större delen av Svealand. Till Götaland ankommer våren normalt i mars och till Svealand i slutet av mars eller början av april.

Till Norrland ankom våren i början av mars förutom i fjällen dit den kom under april och början av maj. Normalt för Norrland är att våren ankommer under april och för fjällen i månadsskiftet april-maj.

Vårens ankomst var alltså drygt en månad tidigare jämfört med normalt i Götaland, Svealand samt Norrland, medan den i fjällen ankom ungefär som den brukar. I Haparanda och Storlien var vårens ankomst den tidigaste sedan mätningarna startade 1862 respektive 1899.

Solskenstid

Det tre vårmånaderna var något soligare än normalt. Dock var det en bit kvar till gällande toppnoteringar för solskenstiden. Så för hela våren sammantaget var det något mer soligt jämfört med vad som är normalt.

Snödjup

Mars inleddes med ett snötäcke som sträckte sig ner till mellersta Svealand. Under månaden pendlade snögränsen några gånger fram och tillbaka för att i slutet av månaden befinna sig i södra Norrland. Almdalen i Jämtland hade 167 cm den 20 mars vilket även var säsongens största snödjup.

Under april fortsatte snögränsen att dra sig norrut med några hopp söderut i samband med snöfall. I slutet av april var marken endast snötäckt i fjällen och norra Norrland, men på Valborgsmässoafton snöade det så långt söderut som i norra Svealand.

Snötäcket drog sig under maj tillbaka till fjällkedjan och i slutet av maj var det bara snö kvar i nordvästligaste delen av fjällkedjan.