Tidig och lugn vårflod hittills

Vårfloden är nu över i stora delar av södra Sverige och har på de flesta håll varit lugn och kommit tidigare än normalt. Hur den blir i norra Sverige beror på väderutvecklingen framöver.

Nu är snön borta i hela Götaland, större delen av Svealand och delar av östra Norrland.

Årets snösmältning har skett tidigare än den brukar. Hur mycket tidigare varierar mellan olika delar av landet, men generellt kan man säga att snön smält ungefär en månad tidigare än normalt. Det innebär att även vårfloden har kommit tidigare än den normalt gör.

Diagram för vattenflödet under de 10 senaste vårarna för SMHI:s mätstation Konstdalströmmen i Testeb
Vattenflödet under de 10 senaste vårarna för SMHI:s mätstation Konstdalströmmen i Testeboån i Gästrikland. Den svarta grafen visar årets vattenflöde och de blåa vattenflödet från 2005-2013. Vårfloden har startat tidigare än den brukar och nu finns inte mycket snö kvar i området. Förstora Bild

Snötäcket i södra Sverige var blygsamt i år och vårfloden har hittills varit ganska lugn. En del vattendrag i Södermanland, Dalsland och Värmland har dock haft höga flöden.

Lugn snösmältning till en början

Den närmaste veckan väntas stora delar av landet få plusgrader dagtid och minusgrader nattetid. En viss snösmältning kommer att sker, men i mycket lugn takt och vattenflödena väntas därmed inte öka så mycket under den närmaste tiden. Vad som händer längre fram är för tidigt att säga.
I de delar av landet som fortfarande har snö är snötäcket mindre än normalt på de flesta håll. Undantag finns dock; i Dalafjällen samt i delar av nora Norrlands fjälltrakter och inland finns mer snö än normalt.

Väderutvecklingen avgör

Hur vårfloden i norra Sverige blir är för tidigt att säga något om nu. Det avgörs av hur snabbt snön smälter och om det kommer regn i samband med snösmältningen.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på .